Indsigt

Indberetning af renter på familielån

Min kæreste og jeg har boet i København indtil november 2016, hvor vi flyttede til Silkeborg. På vores årsopgørelser for 2017 er København vores skattekommune for 2017. Det er til vores fordel, at København er vores indkomstkommune, idet kommuneskatten i København er lavere end Silkeborg, men er det korrekt, når vi ikke har boet i København i 2017? Skal vi have ændret skattekommunen på vores årsopgørelser, eller kan vi beholde København som skattekommune i 2017?

Renteudgifter kan fradrages, hvis de generelle betingelser for fradrag for renter er opfyldt. Reglen om, at renteudgifter skal opfylde visse betingelser for at kunne fradrages, har dannet sig ud fra praksis. Det gælder både renteudgifter på privat gæld og erhvervsmæssig gæld. De generelle betingelser medfører blandt andet, at der skal ligge en aftale, der både indeholder en retlig bindende forpligtigelse til at betale gælden og forrente gælden. Det er en betingelse for fradrag, at dette kan dokumenteres. Der skal yderligere være tale om reelle renteudgifter. Det skal være en aktuel gældsforpligtelse, hvilket betyder, at der kun er fradrag for renteudgifter, som vedrører en periode, hvor gældsforpligtigelsen er aktuel. Gælden skal påhvile dine børn hver især, og de skal hver især være judiske forpligtet til at betale gælden. Er dette opfyldt, kan dine børn fradrage renteudgifterne. 

For at dine børn kan få fradraget renteudgifter, kræves det dog, at låntageren (dine børn) skal indberette renteudgiften. Det er altså jeres, børn der skal indberette renteudgiften samt informationer omkring dig som långiver. 

De oplysninger, der skal indberettes er følgende:

1. Cpr-nr. eller cvr-nr. for långiver

2. Størrelsen af indkomstårets fradragsberettigede renter til den enkelte långiver

3. Om der er tale om renter, underholdsbidrag eller børnebidrag (der er en tilsvarende indberetningspligt for underholdsbidrag og børnebidrag).

Renteudgifterne skal som udgangspunkt trækkes i det indkomstår, renterne er forfaldne, hvilket oftest er sammenhængende med det år, renterne er betalt. Renteudgifterne skal påføres rubrik 44 på selvangivelsen.

Fandt du dette nyttigt?