Indsigt

Indkøb af kunst til arbejdsplads

Min arbejdsplads er flyttet i helt nye lokaler, og nu har min arbejdsgiver bedt mig og et par kollegaer om at indhente forslag og tilbud fra diverse kunstnere med henblik på udsmykning med kunst i de nye lokaler. Der er tale om indkøb af blivende kunst til ophæng og fritstående skulpturer og lignende. Vi har et fast budget, der skal overholdes. Nu har en kunstner gjort os opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler for skattefradrag for indkøb af kunst i virksomheder. Vi har ikke tænkt på, at der var fradrag for indkøb af kunst, men hvis det er rigtigt, har vi måske mulighed for at forhøje indkøbsbudgettet. Kan I mon forklare, hvad det går ud på?

Din arbejdsgiver kan få fradrag ved, at han har mulighed for at afskrive på kunsten med en årlig sats, hvis visse betingelser er opfyldt. Kunsten skal være i erhvervsmæssigt benyttede bygninger, hvorefter bygningerne eksempelvis ikke må være en- eller tofamiliehuse, ligesom bygningerne ikke må være anvendt til beboelse. En yderligere betingelse for, at din arbejdsgiver kan afskrive på kunsten er, at kunsten skal være et originalt førstegangskøb, hvilket betyder, at kunstværket ikke er solgt til andre før din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver må herudover ikke være nærtstående til kunstneren, hvilket betyder, at kunstneren ikke må være din arbejdsgivers ægtefælle, en af din arbejdsgivers forældre, bedsteforældre, barn, barnebarn eller disses ægtefæller eller dødsboer efter disse personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.

Du nævner, at kunsten er blivende kunst til ophæng og fritstående skulpturer. Da der er tale om kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i erhvervsmæssigt benyttede bygninger, kan kunsten afskrives på samme måde som driftsmidler, hvilket betyder, at kunsten kan afskrives med max 25% pr. år. Der skal afskrives på en særskilt afskrivningssaldo.

Ophører den bygning, hvori den kunstneriske udsmykning er ophængt eller opstillet, med at være anvendt erhvervsmæssigt, anses den kunstneriske udsmykning for at være solgt, og hermed kan der ikke afskrives på kunsten.

Overstiger hver kunstenhed ikke 13.200 kr. (2017-niveau), har jeres arbejdsgiver mulighed for at fratrække hele købesummen i købsåret. Hermed fungerer fradraget som et almindeligt erhvervsmæssigt fradrag.

Fandt du dette nyttigt?