Indsigt

Julefrokost som en tur til København

Min arbejdsgiver elsker julen. Derfor har han inviteret os til en julefrokost, der siger spar to. Vi er blevet inviteret til København på en juletur med vores ægtefæller. Der vil være program for fredag aften samt fra lørdag middag og resten af dagen. Selve julefrokosten skal så foregå lørdag aften. Søndag mødes vi alle til morgenmad, og man kan derefter selv opleve København et par timer, inden der afgår en fælles bus tilbage til Jylland. Jeg har fået at vide af en kammerat, at jeg kan risikere at blive beskattet af turen – kan jeg det? 

Deltagelse i en julefrokost, hvor din arbejdsgiver afholder udgifterne, beskattes efter praksis ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed. Vurderingen af, om et arrangement er af rimeligt omfang og varighed beror på en konkret vurdering. I denne vurdering kan der inddrages flere momenter, hvorvidt et firmaarrangement er skattepligtig for dig som medarbejder eller ej. Nogle af de elementer, man kan inddrage i vurderingen, er, om arrangementet er enkeltstående, længden på arrangementet, udgiftsniveauet, hvem der deltager, og hvor det afholdes.

Eftersom arrangementet er en julefrokost, taler dette for, at arrangementet er enkeltstående. I praksis er det anerkendt, at såfremt arrangementet varer en dag/aften eventuelt med overnatning, taler det for, at der ikke skal ske beskatning hos dig som medarbejder. Er der derimod tale om et arrangement, der varer flere dage med overnatninger inkluderet, taler det for, at arrangementet udløser beskatning, når din arbejdsgiver afholder alle udgifterne i denne forbindelse. I denne sammenhæng varer jeres tur til København umiddelbart længere, end man normalt kan forvente af en julefrokost.

Normalt har udgifterne til en julefrokost ikke betydning for vurderingen af, om arrangementet er skattepligtigt for dig som medarbejder. En julefrokost er eksempelvis ikke skattepligtig for dig som medarbejder, blot fordi den har været dyr. Udgifter til en weekendtur, som jeres til København for medarbejderne og deres ægtefæller, vil formentlig være forholdsmæssig dyr, men ikke nødvendigvis dyrere end andre firmafester. Derfor vil dette ikke i sig selv indikere, at turen til København er skattepligtig hos medarbejderen. Det faktum, at julefrokosten er en tur til København og ikke et lokalt arrangement, taler for beskatning, hvis det anses for at være et usædvanligt sted for arrangementets afholdelse.

Det har også en betydning, hvem der deltager i arrangementet. Deltager ægtefæller, kan dette derfor tale for, at du som medarbejder bliver skattepligtig, hvis det ikke forekommer naturligt for arrangementets type, at ægtefæller er med. Det må ikke anses for naturligt, at medarbejderes ægtefæller deltager i et firmaarrangement over flere dage.

Afholder arbejdsgiveren et arrangement, der er skattepligtigt for dig som medarbejder, skal du som medarbejder beskattes af markedsprisen af arrangementet. Skal der ske beskatning af, at en ægtefælle deltager i et arrangement, sker beskatningen hos medarbejderen.

Jeres tur til København virker ud fra en samlet vurdering ikke til at have karakter af det, man almindeligvis betegner som en julefrokost. Turen har derfor karakter af, at din arbejdsgiver betaler for en privat tur, og at I som medarbejdere skal beskattes af arrangementet. Vi kan dog ikke ud fra det beskrevne om program for fredag og lørdag afgøre, om der også er et relevant firmamæssigt – og dermed arbejdsrelateret – indhold i turen. Sidstnævnte kan tale for, at der ikke sker beskatning.

Der kan være konkrete forhold, der ikke er nævnt her, som kan tale for, at du som medarbejder ikke skal beskattes af turen. Derfor vil vi anbefale dig - eller måske nærmere din arbejdsgiver - at få dette undersøgt hos en rådgiver.

Fandt du dette nyttigt?