Insight

Lavere registreringsafgift og midlertidig rådighed over anden firmabil

Min arbejdsplads har siden starten af sidste år stillet en firmabil til rådighed for privat kørsel, og jeg bliver derfor beskattet af fri bil. Kan det passe, at jeg fortsat skal beskattes af det samme beløb i år som sidste år, selvom registreringsafgiften blev sat ned i slutningen af sidste år? Min firmabil har desuden været til reparation, og min arbejdsplads har derfor stillet en anden og meget billigere bil til rådighed de sidste
3 uger. Hvordan håndteres beskatningen af firmabil i perioden med en anden midlertidig bil?

Beskatning af fri bil
Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er således uden betydning. Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag plus et miljøtillæg, som fra og med 2013 udgør 1,5 gang størrelsen af ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil.

Beregningsgrundlag
Bilens værdi fastsættes forskelligt afhængigt af, om bilen på anskaffelsestidspunktet er mere eller mindre end tre år gammel. Uanset hvad bilens værdi er, bliver skatten dog beregnet ud fra en minimumsværdi på 160.000 kr.

For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregning.

Når bilen højest er tre år gammel på anskaffelsestidspunktet, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder fra tidspunktet for indregistrering første gang og de efterfølgende 36 måneder. Værdien nedsættes herefter til
75 %.

Nyvognspris og lavere registreringsafgift
Nyvognsprisen er bilens pris inklusive registreringsafgift, moms, leveringomkostninger og alt normalt tilbehør. Registreringsafgiftssatsen for personbiler udgør 105% af bilens afgiftspligtige værdi op til 82.800 kr. (2016-niveau) og 150% af værdien derudover. Med virkning fra 20. november 2015 er den høje sats således faldet fra 180% til 150%, hvorfor nyvognsprisen er lavere med den nye afgiftssats.

Når du har fået firmabilen, før de nye regler trådte i kraft, er både købspris og registreringsafgift afregnet, hvorfor beskatningsværdien ikke ændres, selvom registreringsafgiftssatsen er faldet efterfølgende.

Såfremt du først havde fået firmabilen efter den 20. november 2015, vil købsprisen være lavere som følge af de nye afgifter, og beregningsgrundlaget for beskatning vil derfor også være tilsvarende lavere.

 

Midlertidig rådighed over anden firmabil
For at du som ansat ikke skal beskattes af firmabil, skal din arbejdsgiver afskære dig fra at råde over bilen. Hvis du ikke har rådighed over bilen på en periode af mere end en måned, nedsættes den skattepligtige værdi af fri bil med 1/12 for hver fulde måned, bilen ikke har været til rådighed. Én måned skal i den forbindelse forstås som en sammenhængende 30-dages periode og ikke en kalendermåned.

Den skattepligtige værdi beregnes således ud fra det antal måneder, hvor bilen helt eller delvist har været til rådighed. Derfor medregnes værdien af fri bil for hele måneden, selvom du kun har rådighed over bilen en del af måneden.

I dit tilfælde, hvor du får stillet en anden bil til rådighed i en periode, bør der i princippet ske beskatning af to biler i den pågældende måned, da alene rådigheden medfører beskatning af minimum en måned. Hvis du ikke har haft rådighed over begge biler samtidig, accepteres det dog, at du kun beskattes af den dyreste af bilerne i den pågældende måned. Det er således ikke muligt kun at blive beskattet af den billigere bil i perioden.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('