Indsigt

Rejsegodtgørelse for erhvervsdrivende

Jeg driver en mindre personligt drevet tømrervirksomhed her i Midtjylland, men har nu fået nogle arbejdsopgaver i København de næste 3-4 måneder. Jeg har 2 ansatte, som skal arbejde i København de første 4 dage i hver uge. Vi har i den forbindelse aftalt, at jeg betaler for hotelopholdet og dækker nødvendige udgifter til kost og logi samt yder dem et skattefrit beløb til ”lommepenge”. Skal medarbejderne betale skat i den forbindelse? Jeg arbejder også selv i København de første 3 dage i hver uge, og lader min virksomhed betale for udgifterne til såvel ophold og fortæring. Kan jeg også få udbetalt et skattefrit beløb som ”lommepenge”?

Betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er, at rejsen skal være med nødvendig overnatning grundet afstanden til sædvanlig bopæl, og have en varighed på mindst 24 timer. Vi forudsætter, at der er tale om midlertidigt ophold i København. Dine medarbejdere er på dette grundlag berettiget til skattefri rejsegodtgørelse.

Skattefri rejsegodtgørelse gives til medarbejderen for udgifter til logi, kost og småfornødenheder. Som følge af at du som arbejdsgiver betaler for hotelophold, vil der ikke kunne udbetales skattefri godtgørelse for disse udgifter. Da du også betaler for kost og logi, vil du – som du tilsyneladende også gør – kunne give medarbejderne en skattefri godtgørelse begrænsende sig til småfornødenheder (”lommepenge”). Satsen for den skattefrie godtgørelse er 487 kr. pr. døgn og 20,29 kr. pr. påbegyndt time. Da du betaler for medarbejdernes morgen-, middags- og aftensmad, bliver det skattefrie beløb nedsat med 75% til 121,75 kr. pr. døgn og 5,07 kr. pr. time. Udbetalinger udover disse satser vil medføre skattepligtig indkomst for dine medarbejdere.

Du har ikke som selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse. Du skal vælge enten at fratrække dokumenterede faktiske rejseudgifter ved erhvervsmæssig rejse eller fradrage med standardsatserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse (209 kr. for logi og 487 kr. for kost). Det er vigtig i denne sammenhæng at huske, at der er en fradragsbegrænsning på 26.800 kr. i 2017. 

Fandt du dette nyttigt?