Indsigt

Særlige fradrag for fiskere

Jeg har nogle gamle kammerater, som begge er blevet ansat som fiskere i Vestjylland. De har været ansat på et skib i nogle måneder og siger, de tjener gode penge. De fortalte mig for nyligt, at de godt kunne bruge en ekstra mand i den kommende periode. Jeg overvejer at takke ja til jobbet, men jeg har ingen forstand på, hvilke skatteregler der gælder som fisker. Har hørt at der gælder nogle særlige regler for fradrag, så jeg ville gerne spørge lidt ind til disse, før jeg takker ja. Har I mulighed for at forklare lidt om fradragene som fisker?

Som udgangspunkt har fiskere mulighed for at benytte sig af de almindelige regler for fradrag som andre lønmodtagere. Men du har ret i, at der er visse specielle regler for fiskeres fradrag for udgifter i forbindelse med deres erhverv.

Vi forudsætter i det følgende, at du ansættes som lønmodtager hos en fiskeskipper.

For at kunne gøre brug af disse regler, er det en betingelse, at du er registeret som erhvervsfisker efter fiskeriloven. Tilvælges reglerne, vil du som selvstændig eller ansat fisker være berettiget til et fradrag på 190 kr. pr. påbegyndt havdag (sats for 2018). Fradraget kan kun beregnes for dage, der indgår i fangstture af mindst 12 timers varighed. En havdag er på 24 timer. Er fangsturene derfor længerevarende, kan der opnås fradrag for 2 havdage (2x190 = 380 kr.), når turen har varet over 24 timer. En fangsttur anses for afbrudt, hvis der sker ophold i havn eller på land.

Det maksimale fradrag udgør 41.800 kr. årligt, svarende til 220 havdage pr. år (2018). Fradraget vil ikke blive begrænset af det almindelige fradrag for lønmodtagere på 6.100 kr. årligt (2018). 

Den enkelte fisker vælger fra år til år, om denne vil benytte det særlige fradrag. Valget fortages for hele indkomståret ved indgivelse af selvangivelsen for det pågældende indkomstår.  

Bliver du ansat som fisker og tilvælger det særlige fradrag, vil der ikke være mulighed for at gøre brug af de generelle fradragsregler, hvad angår rejseudgifter til kost og småfornødenheder, lønmodtagerudgifter, befordringsfradrag, fradrag for faglig kontingent samt bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Har du haft andet arbejde end som ansat fisker i løbet indkomst året, kan der dog være særlige muligheder for at fradrage nogle af udgifterne, som nævnt overfor, der kan henføres det dette andet arbejde. 

Det vil derfor være individuelt for dig som fisker, om det vil være en fordel at benytte sig af den særlige fradragsregel, eller om de almindelige regler vil stille dig bedre.  

Desuden kan det nævnes specielt for ansatte fiskere, at de normalt ikke vil blive beskattet af værdien af fri kost om bord på skibet.

Fandt du dette nyttigt?