Insight

Salg af app til udlandet

Jeg er en ung iværksætter, der gennem mit anpartsselskab har udviklet en spil-app, som er henvendt til smartphones gennem de forskellige app-platforme. Appen koster ikke noget at downloade på sin smartphone, men i spillet er der mulighed for at købe forskellige hjælpemidler. Disse hjælpemidler koster fra 1 kr. til 100 kr. Appen er på engelsk og bliver derfor hentet af brugere i flere forskellige lande i Europa, hvor England især har mange brugere. Mit spørgsmål er i den forbindelse, om mit selskab skal beskattes i de lande, der sælges til, eller om selskabet er skattepligtig i Danmark af hele fortjenesten fra appen.

Skatteregler i andre europæiske lande kan variere, og det kan derfor være svært at svare på, om dit selskab bliver skattepligtig i disse lande. Ved besvarelsen af dine spørgsmål tager vi udgangspunkt i dansk ret, og i de internationale aftaler Danmark har med baggrund i OECD’s overenskomster.

Skattepligtig til Danmark - da dit selskab er et anpartsselskab (ApS) er udgangspunktet, at selskabet er skattepligtig af den indkomst, som stammer fra Danmark, mens indkomst, som stammer fra faste driftssteder uden for Danmark, ikke skal medregnes her i landet. Foreligger der ikke faste driftssteder uden for Danmark, skal al den indkomst, dit selskab har fra appen, medgå i selskabets danske skatteopgørelse. 

For at dit selskab har et fast driftssted uden for Danmark, er der tre betingelser, der skal være opfyldt:

  • Der skal være et fast forretningssted i salgslandet i form af for eksempel et kontor eller en fabrik
  • Der skal være en vis varighed af aktiviteten i landet
  • Og der skal være virksomhedsudøvelse gennem det faste forretningssted.

Alle tre betingelser skal være opfyldt. Da dit selskab ikke har fysisk tilstedeværelse eller ansatte i de andre lande, vurderer vi, at der ikke er et fast forretningssted uden for Danmark. Hvis dit selskab på et tidspunkt enten ansætter eller lejer et kontor i udlandet, kan udfaldet ændre sig.

Det kræver en konkret vurdering at afgøre, om der foreligger fast driftssted i udlandet.

Hvis betingelsen vedrørende fast forretningssted ikke er opfyldt, er det ikke nødvendigt at undersøge de to øvrige betingelser. 

Såfremt der ikke er et fast driftssted i udlandet, betyder det, at du fra et dansk synspunkt kun skal betale skat til Danmark. Som beskrevet i starten, kan der være andre regler i de pågældende lande, og det anbefales derfor at tage kontakt til en skatterådgiver.

Det skal til sidst gøres opmærksom på, at der i EU er tendenser til at beskatte digitale selskaber, der sælger digitale tjenesteydelser til lande uden at være til stede i det pågældende land. Her arbejder England som et eksempel på at indføre beskatning på sådanne selskaber. Hvis dette bliver en realitet, anbefales det at kontakte en skatterådgiver for at hjælpe med indberetning i salgslandet. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('