Insight

Salg af byggegrund fra far til søn

Min søn overvejer at købe en byggegrund. Min søn og jer er blevet rådet af vores bank til, at jeg skal købe byggegrunden og så sælge den til min søn om et år. Dette er grundet, at min søn endnu ikke har solgt sit hus, og derfor vil det blive for omkostningsfuldt, hvis han køber byggegrunden nu. Jeg er udenlandskdansker og betaler ikke skat i Danmark udover af min pension. Jeg ejer ikke aktiver i Danmark. Vi påtænker, at den pris jeg køber byggegrunden til, er den pris min søn køber byggegrunden til om et år. Vores spørgsmål er derfor, om vi bliver beskattet af ovenstående fremgangsmåde?

 

Imidlertid er der en særlig regel omkring fast ejendom, som der skal være opmærksomhed på. Hvis du køber grunden nu og samtidig laver den nævnte aftale med din søn, foreligger der en købsret. Særregel indebærer, at både du og din søn bliver skattepligtig af tab og gevinst på denne købsaftale. Dette udgangspunkt gælder dog kun, hvis købsaftalen har en løbetid udover 12 måneder. Dernæst er det en betingelse, at prisen på grunden er fastlagt i aftalen, dvs. som du også anfører er tanken, at din søn skal erhverve til samme pris, som er gældende for grunden ved dit køb.

Afhængig af udviklingen i prisen på grunden kan der altså blive tale om, at din søn opnår en skattepligtig gevinst svarende til værdistigningen på grunden, mens du tilsvarende opnår et tab, som muligvis ikke er fradragsberettiget. Sidstnævnte afhænger af de konkrete omstændigheder.

Indgår du og din søn derimod en aftale, som giver ham ret til at købe grunden til den faktiske markedspris på det senere tidspunkt, vil aftalen ikke være omfattet af nævnte særregel.

Der kan være momsmæssige spørgsmål i forbindelse med salget af byggegrunden. Vi har ikke nærmere forholdt os til dette, idet det også afhænger af de konkrete omstændigheder ved købet.

Som alternativ til køb kan det overvejes at yde sønnen et lån til køb af grunden i stedet. Herved undgås såvel skattemæssige som momsmæssige udfordringer. Et sådan lån kan ydes på anfordringsvilkår og uden rente.

Vi kan i øvrigt henvise jer til at kontakte en skatterådgiver, som kan bistå jer i forhold til den konkrete situation.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('