Indsigt

Salg af lejlighed

Da min søn skulle starte på studie for nogle år tilbage, købte jeg en lejlighed, som jeg udlejede til ham. Nu har han skiftet studie og vil desværre flytte ud. Jeg overvejer derfor at sælge lejligheden og alternativt selv flytte ind i den. Siden købet er prisen på lejligheden steget med ca. 100.000 kr. Skal jeg betale skat af denne værdistigning ved et eventuelt salg, og hvordan opgøres fortjenesten i så fald?

Grundlæggende er der to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan sælge en bolig skattefrit. Først og fremmest skal du på et tidspunkt i din ejertid selv have boet i boligen. Det er således ikke et krav, at du bor i boligen, når den sælges. Din beboelse af boligen må ikke kun være midlertidig, men være tiltænkt en mere varig karakter. Den anden betingelse er, at det samlede grundareal skal være mindre end 1.400 m2.

Såfremt du har udlejet boligen til din søn umiddelbart efter købet og derfor ikke selv har boet i ejendommen på et tidspunkt i din ejertid, vil den ene betingelse for skattefrihed ikke være opfyldt. Derfor vil en eventuel fortjeneste ved salget være skattepligtig.

Fortjenesten opgøres som forskellen mellem din købspris og den salgspris, du opnår ved salget. Benytter du en ejendomsmægler ved salget, er udgiften hertil fradragsberettiget som et nedslag i salgssummen. Ydermere vil udgifter til forbedring af boligen kunne tillægges din købesum for boligen, hvorved fortjenesten bliver mindre.

Flytter du derimod ind i lejligheden, skal det ved senere salg vurderes, om lejligheden har tjent som bolig for dig. I den henseende er det vigtigt, at du reelt har boet der med henblik på varigt ophold. Opfyldes beboelseskravet, vil fortjenesten ved et senere salg være skattefrit, forudsat at betingelsen om grundarealet også er opfyldt.

Fandt du dette nyttigt?