Insight

Selvangivelsesfrister

I år har jeg for første gang ikke modtaget en årsopgørelse, som jeg plejer at gøre. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at grunden hertil er, at jeg har haft udenlandsk indkomst i 2018. Jeg har i stedet modtaget en selvangivelse, og mit spørgsmål er i den forbindelse, hvornår jeg senest skal selvangive for indkomståret 2018? Er fristen den samme, som da jeg modtog en årsopgørelse?

Det er er korrekt, at du ikke modtager en årsopgørelse, men i stedet en selvangivelse, når du modtager indkomst fra udlandet. Dette er også tilfældet for personer, som er selvstændigt erhvervsdrivende eller har udenlandsk virksomhedsindkomst.

Når du modtager en selvangivelse i stedet for en årsopgørelse, skal du senest selvangive den 1. juli 2019 for indkomståret 2018. Denne frist afviger fra fristen, som du hidtil har været vant til. Personer, som alene modtager årsopgørelse og ikke en selvangivelse, skal nemlig som udgangspunkt selvangive senest den 1. maj 2019 for indkomståret 2018.

Fandt du dette nyttigt?