Indsigt

Sponsorfribilletter fra arbejdsgiver

Min arbejdsgiver er sponsor for vores lokale fodboldklub. I den forbindelse får vi af og til mulighed for at få VIP-kort til weekendens kampe for hele familien, inkl. forplejning. Ud over VIP-billetterne får vi også smågaver i løbet af året, som fx vin og chokoladegaver og en julegave. Der er så mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, og jeg vil derfor gerne sikre mig, at jeg gør tingene rigtigt. Jeg vil derfor gerne høre, om jeg kan modtage disse goder, uden jeg skal beskattes af dem? Og i tilfælde af, at jeg er skattepligtig, skal jeg så selv indberette noget, eller er det min arbejdsgiver, der er forpligtet til det?   

Som hovedregel skal personalegoder, der har en økonomisk værdi, beskattes hos medarbejderen ved værdiansættelse af godet til markedspris. Der findes dog undtagelser, hvorefter nogle personalegoder er skattefrie for medarbejderen. 

Sponsorbilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer er omfattet af skattefriheden for medarbejdere i de tilfælde, hvor billetterne modtages som et led i et ansættelsesforhold og forudsat, at visse betingelser er opfyldt.

For det første skal billetterne være en tillægsydelse til en sponsorkontrakt, som den ansattes arbejdsgiver har indgået. For det andet skal reklameværdien udgøre hovedydelsen i sponsoraftalen (tillægsydelserne skal have en underordnet værdi i forhold til hovedydelsens værdi), og for det tredje skal modtageren være ansat i den sponserende virksomhed. 

Da du modtager billetterne fra din arbejdsgiver, og billetterne, du modtager, er en tillægsydelse til sponsoratet fra din arbejdsgiver til fodboldklubben, samt at formålet med sponsoratet ikke er at få billetter, men at få en reklameværdi, kan du modtage billetterne skattefrit. 

Når fribilletten omfatter, at der til kampen serveres mad og/eller drikke under arrangementet, og fribilletten derudover opfylder betingelserne ovenfor, vil bespisningen inkl. drikkevarer ikke skulle beskattes særskilt, men anses for omfattet af skattefriheden for fribilletter. Der er yderligere ikke fastsat en maksimumgrænse for, hvor mange fribilletter du som ansat kan modtage skattefrit pr. arrangement, eller hvor mange fribilletter du som ansat kan modtage skattefrit på et år.

Du vil derfor ikke skulle beskattes hverken af fribilletterne eller forplejning.

I forhold til andre generelle personalegoder som vingaver, chokoladegaver, julegaver og andre naturalier beskattes du som medarbejder kun heraf, hvis godernes værdi samlet overstiger en grundværdi på 1.100 kr. pr. år. (2018-sats). Overstiger den samlede værdi af dine personalegoder beløbsgrænsen på 1.100 kr., bliver du som medarbejder beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. Du kan dog altid modtage en julegave fra din arbejdsgiver på en værdi op til 800 kr. (2018-niveau), uden at du som medarbejder skal beskattes af beløbet. Dog skal du beskattes af julegaven, hvis den overstiger en værdi på 800 kr. 

Modtager du et personalegode, der i sig overstiger en værdi af 1.100 kr., har din arbejdsgiver pligt til at indberette værdien af godet til SKAT. Overstiger dine enkelte personalegoder ikke 1.100 kr., er du selv forpligtet til at indberette dine personalegoder, hvis de tilsammen overstiger 1.100 kr. 

Fandt du dette nyttigt?