Indsigt

Uddannelse i ansættelsesforhold

Jeg har netop fået nyt job, hvor min nye arbejdsgiver tilbyder at betale 75% af udgifterne til en toårig videregående uddannelse. Jeg skal selv betale de 25% af udgifterne. Er det muligt, at min arbejdsgiver også betaler de sidste 25% af udgifterne mod, at jeg går tilsvarende ned i løn?

Først og fremmest er alt, hvad du som medarbejder modtager fra din arbejdsgiver, som hovedregel skattepligtigt. Dette gælder uanset, om der er tale om kontante goder eller goder, hvor du ikke betaler fuld pris.
Imidlertid er erhvervsrelateret uddannelse undtaget fra denne hovedregel og dermed skattefri. Det betyder, at din arbejdsgiver under forudsætning af, at uddannelsen har en vis erhvervsrelevans for dig og ikke udelukkende har et privat formål, kan betale udgifter til uddannelsen skattefrit. Derudover kan arbejdsgiver skattefrit betale udgifter til bøger.
De 25% af udgifterne, som du selv skal betale, kan du med fordel lade indgå i en aftale om lønomlægning i form af en bruttolønsnedgang. Netop skattefriheden på erhvervsrelaterede uddannelser gør den type personalegode til et attraktivt element i en lønpakke. Betingelserne for SKATs godkendelse af en aftale om lønomlægning er, at aftalen skal være gyldig, at aftalen kun skal gælde fremadrettet, samt at der skal være tale om en reel ændring af lønnens sammensætning.

Fandt du dette nyttigt?