Indsigt

Udgifter til redskaber, arbejdstøj og transport under frisørlære

Jeg vil gerne på min datters vegne spørge brevkassen om fradrag i forbindelse med hendes uddannelse. Hun er startet i frisørlære og skal i den forbindelse selv afholde udgifter til arbejdstøj og de redskaber, som bruges i en frisørsalon, og som kun anvendes af hende selv. F.eks. indkøb af sakse, skrabere m.m. Kan hun fratrække disse indkøb, når hun opgør sin indkomst? Derudover er hun jo på skole ind i mellem og har så udgifter til transport mellem sin bopæl og uddannelsesstedet. Kan disse udgifter trækkes fra?

Udgifter til redskaber
Udgangspunktet er, at der er fradrag for de driftsudgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedlige¬holde indkomsten. Det er dog kun undtagelsesvis, at hun som lønmodtager kan trække udgifter fra, selvom de har tilknytning til hendes arbejde.

Betingelser for at få fradrag
Udgifterne skal kunne dokumenteres, og hun skal være lønmodtager. SU tæller ikke som løn. For at få fradrag som lønmodtager, skal der være tale om udgifter, som ikke er private, men nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten. De nævnte redskaber må anses som nødvendige af hensyn til din datters arbejde.

Når din datter under frisørlære opfylder betingelserne, er der dog ikke fradrag for de første 5.800 kr. (2016). Hun kan derfor kun få et ligningsmæssigt fradrag for det beløb, hvor udgifterne sammenlagt overstiger bundgrænsen.

Udgifter til arbejdstøj
Som hovedregel er tøj en privat udgift, der ikke giver lønmodtagere ret til fradrag. Selvom din datter under frisørlære kan have særlige udgifter til tøj, som hun bruger på sit arbejde, er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til at give hende ret til fradrag. Det er kun undtagelsesvis, at hun som lønmodtager kan få fradrag for merudgifter til arbejdstøj. Fradrag for merudgifter til arbejdstøj er ligeledes omfattet af den nævnte bundgrænse på 5.800 kr. årligt.

Betingelser for at få fradrag
Der er to betingelser, der skal være opfyldt, for at en lønmodtager kan få fradrag for merudgiften til arbejdstøj. Det skal være specielbeklædning, der ikke er egnet til privat brug, og lønmodtageren skal på grund af den specielle arbejdsbeklædning have udgifter til tøj, der er større end almindelige udgifter på områder, hvor der bliver brugt almindeligt tøj i arbejdstiden.

Under frisørlære vil din datter nok ikke have så speciel arbejdsbeklædning, at hun opfylder betingelserne for fradrag for arbejdstøj.

Udgifter til transport
Som udgangspunkt er der kun mulighed for at få befordringsfradrag eller skattefri befordringsgodtgørelse efter de almindelige regler, når der er tale om befordring til en arbejdsplads. Et uddannelsessted betragtes normalt ikke som en arbejdsplads, og dermed vil der ikke være fradrag for befordringen.

Hovedreglen er, at der ikke er tale om en arbejdsplads, hvis det er en grund- eller videreuddannelse. En undtagelse hertil er grunduddannelser, hvor tilrettelæggelsen af uddannelsen gør, at uddannelsesstedet kan ses som en arbejdsplads. Dette vil være tilfældet for erhvervsuddannelser, hvor praktik er en del af uddannelsen. Såfremt din datter som en del af sin uddannelse er i praktik i en frisørsalon, vil det være muligt for hende at få befordringsfradrag eller skattefri befordringsgodtgørelse efter de almindelige regler.

Fandt du dette nyttigt?