Insight

Udlejning af værelse til studerende

Jeg har netop indgået en lejeaftale med en studerende om leje af 2 værelser i mit parcelhus. Der er ikke særskilt køkken, så der er ikke tale om en særskilt lejlighed. Kan I oplyse mig om skattereglerne?

Udlejning af et værelse i din private bopæl giver ikke adgang til fratrække udgifter til el, vand og varme i skat. Der er ej heller mulighed for at nedsætte ejendomsværdiskatten eller få fradrag for grundskylden. Til gengæld foreligger der et stort bundfradrag ved udlejning af et værelse i ens bolig. Bundfradraget betyder, at det beløb, som bundfradraget lyder på, er skattefrit for udlejerne.

I 2018 kom der nye regler angående udlejning af værelser mv. Dette betyder, at der frem til 2021 er mulighed for at anvende tre regelsæt. De tre regler har forskellige bundfradrag, og hvor den ene er efter regnskabsmæssige fradrag. Hvilken metode der er bedst, er forskellig fra sag til sag. For en gennemgang af de tre forskellige metoder henvises til Skattestyrelsens hjemmeside. Her er der også mulighed for at anvende SKATs beregner, der giver et cirka-billede af, hvor meget skat man som udlejer skal indberette.

Hvis der foreligger nogen tvivl om, hvilken metode der er bedst for dig som udlejer, anbefales det, at du tager kontakt til en rådgiver, der kan være behjælpelig med at opstille alle tre metoder for din udlejning. Rådgiveren kan også sikre, at du indberetter det rigtige beløb.

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('