Indsigt

Værdi af befordringsfradrag?

Jeg har været inde og tjekke min årsopgørelse hos SKAT. Jeg har udregnet mit befordringsfradrag til at være ca. 30.000 kr., men det ser ud til, at det reelt kun udgør en værdi på 10.000 kr. på min årsopgørelse. Det forstår jeg ikke, kan I forklare mig det?

Man kan have flere forskellige typer af fradrag, der kan foretages ved opgørelsen af indkomsten. I den forbindelse bruger man ofte udtrykkene fradragenes skatteværdi eller fradragsværdi. Det betyder, at et fradrag har en værdi, der svarer til en skattebesparelse, og det er denne skattebesparelse, der nedbringer din samlede skattebetaling og dermed har betydning for resultatet af din årsopgørelse.

Lønmodtagere får ofte deres fradrag i den skattepligtige indkomst. Skatteværdien svarer her til 28,6% i 2016 (27,6% i 2017). Hermed får man i forbindelse med sin årsopgørelse for 2016 kun nedbragt sin samlede skattebetaling med 28,6% af det angivne fradrag. Det er også det, der er tilfældet for dit befordringsfradrag på de 30.000 kr. Fradraget har derfor kun en værdi på ca. 10.000 kr., når skatten beregnes på din årsopgørelse for 2016.

Fandt du dette nyttigt?