Løsninger

Deloitte Advanced Tax School

Faglig ekspertise gennem fokuseret læring

Deloitte Advanced Tax School tilbyder en række kurser rettet mod nyuddannede skattemedarbejdere i Deloitte. Vi gør det nu også muligt for eksterne at deltage i kursusrækken, hvis kravet om at være nyuddannet og ansat i en større virksomheds skatteafdeling er opfyldt, og såfremt der er ledige pladser.

Formål
Kursusrækken tilfører nye skatterådgivere et solidt overblik over dansk og international skatteret, indblik i væsentlige moms-, told- og afgiftsforhold og sammenhængen mellem direkte og indirekte skatter. 
 

Baggrund
Kursusrækken er udtryk for en erkendelse af, at højt kvalificerede skatterådgivere alene sikres den rigtige udvikling, hvis de fra starten får etableret en grundlæggende indsigt og et stort overblik, inden en egentlig specialisering inden for mere snævre skatteretlige områder finder sted. 
 

Opbygning
Kursusrækken omfatter 20 moduler, der dels dækker en række skatteretlige områder, dels dækker nogle udvalgte temaer. Indeværende kursusrække løber til og med oktober 2016, men starter på ny i november 2016, hvorfor det er muligt at tilmelde sig og indtræde i det samlede forløb løbende.
 

Praktiske oplysninger
Kurserne afholdes i dagtimerne hos Deloitte i København, og prisen pr. 10 moduler er 10.000 kr. ekskl. moms til dækning af direkte omkostninger. For yderligere information, program samt tilmelding kontakt Neel Pflug Smedegaard