Løsninger

Global Mobility Transformation

Global People Mobility drevet af forretningsbehov

Vi ser stadig oftere globale organisationer, der har udfordringer med både at styre og at optimere deres medarbejderressourcer i et globalt arbejdsmarked. Udfordringerne kan bl.a. bestå i at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere og at sikre mobiliteten i arbejdsstyrken.

I lyset af den tiltagende globalisering sender virksomheder og organisationer i langt større omfang end tidligere deres medarbejdere ud for at arbejde rundt omkring i verden, eller de rekrutterer fra udlandet. Men de global mobility-programmer, som virksomhederne benytter sig af i den henseende, kan være udviklet i en tid, hvor alting var anderledes - eller måske er der aldrig blevet etableret programmer, der understøtter global mobility.

Har det nogen betydning? Ja, det har den betydning, at ad hoc-løsninger og programpakker ikke nødvendigvis understøtter forretningens behov; de er omstændelige og dyre, undtagelser går hen og bliver normen, omkostninger ved programmerne og til administration er skyhøje, hvortil kommer en øget risiko for, at lovgivning og frister ikke bliver overholdt. Derudover er der mere end nogensinde før et øget behov for, at ægtefæller og familier til mobile medarbejdere også tænkes ind i programmerne for på den måde at styrke talenttiltrækningen og diversiteten.

Derfor vil organisationerne gerne tilpasse og forbedre deres global mobility-programmer og strømline disse med deres overordnede forretningsstrategi for at sikre, at det rette talent befinder sig i den rette stilling på rette tidspunkt og til rette aflønning under hensyntagen til omkostninger.

Ved at teste og analysere mobiliteten kan vi i samarbejde med virksomheden hjælpe med at optimere HR-politikker og -processer, ansættelsesvilkår samt øge evnen til at rekruttere, mobilisere og fastholde de rigtige medarbejdere. En optimering, der ikke skal koste på bundlinjen, men snarere give basis for en flottere bundlinje.

Samarbejde er nøglen i vores tilgang – for hvem kender virksomheden bedre end virksomheden selv? Nogle gange skal der bare andre øjne på for at hjælpe med at identificere de muligheder, der gemmer sig i enhver virksomhed. Målet er – sammen – at identificere udfordringer og vende tingene på hovedet. Vi bringer markedet, indsigt og erfaring til jer, og derigennem finder vi den rette løsning til jeres global mobility-program.

Med vores DeloitteGreenhouse-session tilbyder vi mulighed for at træde ud af ’business as usual’ og tage et helikopterperspektiv på, hvordan global mobility i højere grad kan understøtte organisationens strategiske mål.