Løsninger

Selvangivelser for selskaber

Vi hjælper med at udarbejde og indsende selvangivelsen, så dit selskab indberetter korrekt i forhold til de love og den praksis, der gælder på området. Det er nemlig svært at foretage rettelser, når først selvangivelsen er indsendt.

Vores løsninger
Ansættelsen af selskabsskatten beror på selvangivelsen. Det er derfor vigtigt, at der indberettes korrekt i forhold til gældende lovgivning og praksis på området. I Deloitte kan vi stå for hele forløbet vedrørende selvangivelsen, herunder:

  • beregning af skattepligtig indkomst
  • afstemning af udskudt skat
  • udfyldelse af de relevante blanketter
  • indberetning til SKAT

Vi tilsigter naturligvis, at de valg og skøn, som træffes i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen, er optimale i forhold til din virksomheds aktuelle situation. Vi udarbejder selvangivelsen og de tilhørende specifikationer i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Som alternativ til at overlade hele arbejdet til os, kan vi foretage et review af din virksomhedens eget udkast til selvangivelsen. Derved sikrer du, at selvangivelsen ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler i forhold til skattelovgivningen.

Vi udarbejder i de fleste tilfælde en erklæring om det udførte arbejde, hvilket kan have en positiv indvirkning over for skattemyndighederne.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Carsten Dall Larsen

Carsten Dall Larsen

Partner

Carsten er leder af compliance-afdelingen i Tax Deloitte Danmark. Carsten arbejder med skatte-compliance-opgaver for danske selskaber og assisterer ligeledes med skat i årsrapporten for større danske ... Mere