Løsninger

Skat for finansielle virksomheder

Udvikler og sælger din virksomhed finansielle produkter og indgår i transaktioner på kapitalmarkederne, står du over for komplekse skatteudfordringer, herunder at forudse og tilpasse virksomheden til de nye skatteregler og opfylde krav til skatterapportering.

Branchespecifik rådgivning
I Deloitte er vi specialiseret i at rådgive finansielle virksomheder. Vi kombinerer vores viden om finansielle produkter med skatteekspertise og kan, ud over skatteregler og internationale skatteaftaler, også hjælpe dig med:

  • omstrukturering af nationale og internationale transkationer
  • omstrukturering af koncerner
  • strukturering af grænseoverskridende finansielle produkter
  • branchespecifikke skatteudfordringer
  • samlet rådgivning om skat, regnskab, placeringsregler mv.
  • udvikling af finansielle produkter, der er skattemæssigt optimeret
  • minimering af udenlandske kildeskatter
  • skattemæssig symmetri mellem indtægter og udgifter

Nye finansielle produkter skaber nemlig muligheder for at strukturere investeringer og betalingsstrømme, der afdækker ricisi og optimerer afkast.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jacques Peronard

Jacques Peronard

Partner

Jacques er partner i Deloitte inden for skat, moms og afgifter.... Mere