Løsninger

Skattestrategi og Tax Transformation

Skattestrategi

Deloittes Tax Management Consulting team hjælper virksomheder med at udarbejde eller gennemgå virksomhedens skattestrategi og sammenholde denne med virksomhedens overordnede strategi.

I en global verden, hvor der i stigende omfang bliver skabt transparens i virksomhedernes skattebetalinger, og hvor ansvarlige skattebetalinger diskuteres i medierne, er det nødvendigt at have en skattestrategi for at have en stemme i debatten om ansvarlige skattebetalinger.

Virksomhedens strategiske mål og forretningsområder ændres over tid. Derfor er det nødvendigt at opdatere skattestrategien, således at den til stadighed støtter bedst muligt op om gældende strategiske mål og forretningsområder. Lovgivningsmæssige ændringer kan også medføre behov for en revideret skattestrategi/-politik.

Tax Transformation

Deloittes Tax Management Consulting Team kan også hjælpe med at vurdere jeres virksomheds nuværende arbejdsgange, processer, teknologi og data og hjælpe jer med at udvikle en transformationsplan.

På baggrund af Deloittes brede erfaring med at levere en kombination af skatte-, teknologi- og rådgivningskompetencer kan vi skabe nye standarder for effektive skatteprocesser, kontroller og ydelser. Deloitte hjælper virksomheder med at udvikle deres skatteafdeling til at kunne spille en ny rolle, der proaktivt håndterer forandring, skaber værdi for virksomheden og honorerer nye krav til kvalitet, sikring og kontrol.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jonas Reinholdt Albjerg

Jonas Reinholdt Albjerg

Senior Manager

Jonas is National Leader in Denmark and Senior Manager in our Tax Management Consulting group, based in the Nordics. He has more than 10 years of experience working with multinational clients from bei... Mere