Løsninger

Total Tax Contribution og Tax Transparency

Deloittes Tax Management Consulting team kan hjælpe med at opsætte processer og systemer til kontrol og transparens på alle typer af skat, herunder kildeskatter, selskabsskatter, moms og afgifter og øvrige indirekte skatter.

Den information, som virksomheder deler om deres skattebetalinger, bliver i stigende omfang gennemgået af forskellige interessenter. Nogle virksomheder forklarer deres skatteposition i deres årsrapporter eller andre offentligt tilgængelige dokumenter. Samtidig udtrykker stadig flere myndigheder ønske om endnu flere skatteinformationer fra virksomhederne.

Deloittes Tax Management Consulting team understreger, at for at en virksomhed kan beskrive sin skatteposition forudsætter det, at virksomheden forstår sine interessenter, både de interne og de eksterne.

Vi kan hjælpe med at implementere processer og tanker omkring indsamling af data, der er fornødne for at kunne skabe transparens og totale skattebetalinger.

Tax Governance

Udover Tax Contribution og Tax Transparency kan Deloittes Tax Management Consulting team også rådgive om tax governance og hjælpe med at opsætte et framework for jeres virksomhed.

Tax Governance skal, efter vores vurdering, sammenholdes med virksomhedens skattestrategi og totale skattebetaling. Deloittes Tax Management Consulting team kan assistere med Tax Governance framework i forbindelse med en tax transformation proces.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jonas Reinholdt Albjerg

Jonas Reinholdt Albjerg

Senior Manager

Jonas is National Leader in Denmark and Senior Manager in our Tax Management Consulting group, based in the Nordics. He has more than 10 years of experience working with multinational clients from bei... Mere