Løsninger

Udstationering: politikker og processer

Udstationeringspolitik eller ej – det er vigtigt at træffe et valg

Det er oftest det forventede antal af udstationerede, som afgør, om virksomhederne ønsker at bruge ressourcer på nedskrevne retningslinjer for udstationeringspolitikken. Det er dog vigtigt, at din virksomhed beslutter, hvorvidt I ønsker nedskrevne retningslinjer eller ej. Uanset hvilken form, I vælger, er det vigtigt for såvel din virksomhed som for medarbejderen at få klarlagt, hvilke vilkår og forventninger, medarbejderen og familien har og skal udstationeres på.

Nedskrevne retningslinjer giver tryghed. Fordelen ved en gennemarbejdet udstationeringspolitik er, at I på én gang får gennemgået de ønskede retningslinjer og processer. Dermed skaber I et solidt grundlag for, at medarbejderen får et optimalt forløb og føler sig tryg.

I Deloitte kan vi hjælpe dig med at klarlægge politikken og processerne. Forløbet behøver ikke at være langt og kompliceret, men kan udarbejdes på forholdsvis kort tid.

Samtidig kan det give din virksomhed et unikt overblik over, hvilke ting, der skal eller bør håndteres, samt den optimale rækkefølge af begivenhedernes gang.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jesper Demming

Jesper Demming

Partner

Jesper Demming er partner i Skat - Global Mobility.... Mere