Indsigt

2016-2017 Global CIO Survey: Kunderne er i højsædet

Hvad kendetegner CIO’er? Hvordan udnytter de deres it-færdigheder i en forretningssammenhæng? Og hvilke muligheder har CIO’en for at drive den digitale forandring? Deloittes årlige CIO-undersøgelse giver et indblik i CIO’er på tværs af industrier og deres bestræbelser på at skabe værdi.

Deloittes årlige CIO-undersøgelse, ’Global CIO Survey’, viser et skifte i, hvordan CIO’er prioriterer. Således svarede 57 procent af IT-direktørerne, at deres topprioritet er ’customers’ – en drejning fra sidste års topscorer, ’business performance’, og udviklingen vidner om et generelt større fokus på kundeoplevelsen på tværs af organisationen. Undersøgelsen blev gennemført via kvalitative interviews og online spørgeskemaer blandt 1.217 CIO'er fordelt på 48 lande og 23 industrier.

Foruden topprioriteten ’customers’ mente de adspurgte CIO’er, at ‘growth’, ‘performance’, ‘cost’, og ‘innovation’ var de fire vigtigste prioriteter. Udover CIO’ens egne prioriteter er der også særlige forventninger fra de øvrige medlemmer af C-suiten. De drejer sig hovedsageligt om, at CIO’en møder virksomhedens forventninger på IT-fronten. Blandt andet skal CIO’en forbedre det nuværende setup, reducere omkostninger, vedligeholde IT-systemerne og drive cyber security-foranstaltninger. Og mens der er en vis korrelation mellem organisationens forventninger og CIO’ens prioriteter, viser undersøgelsen også, at der ikke altid er overensstemmelse. Eksempelvis mener hele 61 procent, at cyber security er en kerneforventning, men kun 10 procent har det som en topprioritet.

Undersøgelsens konklusioner – hvordan opnår CIO’en succes?
2016-2017 Global CIO Survey vidner om, at CIO’en har gode muligheder for at drive den digitale transformation og sætte et positivt aftryk. Her er fem råd til CIO’en:

  1. Vær tilpasningsdygtig. CIO’er er ikke begrænset af personlighedstræk, faktisk har vi set, at de kan styre deres karriere ved at dyrke deres ledelseskompetencer og IT-færdigheder.
  2. Invester i talent. CIO’er kan ikke sætte et positivt aftryk på organisationen alene. IT-færdigheder, teams og talenter spiller en afgørende rolle for, at CIO’erne bliver succesfulde. CIO’er skal derfor kunne engagere, tiltrække og investere i det rette talent.
  3. Nytænk digital. CIO’er bør anerkende og omfavne deres rolle som drivkraft for organisationens digitale transformation. De må demonstrere lederskab og øve indflydelse på virksomhedens fremtidige behov og strategi.
  4. Dyrk netværket. For at opnå indflydelse, bør CIO’er udvikle og vedligeholde relationer med de vigtigste interessenter. CIO’er har brug for alliancer og partnerskaber i og uden for C-suiten, virksomheden og sågar industrien.
  5. Avancer eller træd til siden. CIO’er står ved et vendepunkt. Uanset branche vil teknologien fundamentalt transformere virksomhederne. CIO’er er bedst positioneret til at lede deres organisationer på denne rejse, men hvis de ikke går forrest vil andre virksomhedsledere gøre det.
2016-2017 Global CIO Survey
Fandt du dette nyttigt?