Insight

BI som service toptuner din forretning

Data er operationelt og strategisk livsnødvendigt for virksomheder, men det kan være både dyrt og problemfyldt at opretholde en topmoderne Business Intelligence-funktion. Det får virksomheder til at søge nye muligheder.

Inden for de seneste fem år er virksomheder i stigende grad blevet afhængige af data. Uanset om der er behov for at optimere, ekspandere eller innovere. En effektiv indsamling og udnyttelse af data er derfor altafgørende for at lede en moderne forretning, og det kan volde problemer, hvis ikke processen kører smurt.

Det har fået flere virksomheder til at interessere sig for Business Intelligence (BI) som service, der dækker over en hel eller delvis udlicitering af BI-funktionen. Det fortæller director i Deloitte Mads Frank, der er ekspert i implementering og rådgivning inden for big data, data management og analytics:

Hvilken værdi skaber BI som service?
”BI handler grundlæggende om at give svar på de spørgsmål, en virksomhed skal bruge for at have den nødvendige indsigt i sin forretning og skabe værdi. Det kan være alt inden for markedsanalyser, produktudvikling, ekspansion, promovering, optimering, kundesegmentering og så videre. BI-funktionens svar kan lede til øget omsætning, større markedsandele, højere kundetilfredshed, mere effektive forretningsprocesser og en lang række andre kvalitative tiltag. På den måde er data blevet et uhyre centralt aspekt af en moderne forretning. BI som service kommer ind i billedet ved at levere kvalificerede svar på forretningens spørgsmål hurtigere, så time-to-market minimeres, og forretningen derfor hurtigere kan omstille sig og træffe kvalificerede strategiske beslutninger.”

Hvad er det ved BI som service, der er interessant for virksomheder og organisationer?
”Jeg vil grundlæggende pege på tre centrale faktorer. Det er dels et spørgsmål om, at den enkelte virksomhed eller organisation gennem et formaliseret partnerskab kan højne kvaliteten af deres BI-anvendelse – bl.a. gennem adgang til opdateret viden, best-practice og brancheerfaringer. Dernæst går overvejelserne på, at det i visse tilfælde er muligt at nedbringe de omkostninger, der er forbundet med en topmoderne BI-funktion. Og sidst handler det om, at det kan være svært at uddanne og fastholde medarbejdere og deres specifikke viden - det bekymrer ledelsen i nogle virksomheder, da det kan være forholdsvist omkostningstungt.”

Hvordan kan BI som service afhjælpe det?
”Ved helt eller delvist at udlicitere BI-funktionen sikrer virksomhederne, at en samarbejdspartner tager medansvar for den strategiske anvendelse af data. Dermed sikrer de kontinuerlige BI-leverancer og dataindsigt af høj kvalitet. På den måde optimeres dataanvendelse i virksomheden, hvilket er meget efterspurgt. Udfordringen er jo, at man i mange år ikke har set BI som et kritisk forretningsunderstøttende element. Dette har dog ændret sig, og i dag er BI så tæt knyttet til mange produktive processer, at i det bliver svært at styre og drive sin forretning, i det øjeblik en dataleverance bliver brudt.”

Hvordan kunne de udfordringer opstå?
”Eksempelvis ved ressourceknaphed, tekniske implikationer, eller når medarbejdere stopper. Det kan også være, hvis der skal implementeres nye projekter og indhentes nye datasæt. Det er en udfordring for de fleste BI-funktioner at omstille sig i det tempo, der typisk efterspørges, da de fleste af deres ressourcer ofte går til den eksisterende drift.”

Hvilke BI-ydelser er moderne virksomheder tiltrukket af?
”Mange virksomheder sigter mod at blive ’data-drevet’. Det betyder, at alle beslutninger – både operationelle, taktiske og strategiske – understøttes med reel indsigt. Tidligere gik traditionelle BI-leverancer meget på rapportering om hidtidig performance, men der er nu en markant efterspørgsel på at få transformeret BI-funktionen til også at kunne forudsige fremtidige hændelser. Mange ønsker altså en moderne analytics-funktion, der er mere kundeorienteret og rådgivende i modsætning til udelukkende at være en rapportleverandør. Uanset om man kigger bagud eller fremad, gælder det dog i sidste ende om at få udnyttet sin data strategisk til at skabe forretningsværdi, og det stiller krav til den kvalitet, viden, hastighed og fleksibilitet, der er forbundet med dataleverancer.”

Hvad kan I tilbyde virksomheder, der ønsker BI som service?
”Hos Deloitte differentierer vi os ved at stille med et hold, der både har dyb teknisk forståelse og bred forretningsindsigt. Det medfører, at vores løsninger fungerer og skaber forretningsværdi. Samtidigt tilbyder vi et velafprøvet rammeværk og en metodik, der garanterer en sikker dataleverance, uanset om kundens ønsker går på det frem- eller bagudskuende – og så kan vi levere nogle ekstraordinære ydelser, som eksempelvis vores Greenhouse. Her får vores kunder adgang til et datalaboratorium med den nyeste teknologi, hvor ideer og visioner kan afprøves risikofrit.” (læs mere) 

Hvordan kommer man som virksomhed i gang?
”Først er det vigtigt at gøre sig klart, i hvor høj grad det nuværende BI-setup er gearet til at imødekomme de tanker og krav, forretningen har og ønsker - både nu og om tre år. Det gør vi ved at tage kundens relevante virksomhedsledere med i vores laboratorie, hvor vi gennemgår den væsentligste udvikling og de globale trends inden for BI. Derefter kortlægger vi kundens situation, og tegner et muligt roadmap til en hensigtsmæssig og moderne BI-funktion, der opfylder den givende virksomheds krav og fremtidssikrer deres BI-funktion. Dette kalder vi ’BI-modernisering’ og det har ved flere lejligheder vist sig at være det rigtige udgangspunkt for virksomheder og BI-funktioner, som overvejer hvordan de skal arbejde strategisk med data fremadrettet, og hvilke services de skal udbyde forretningen.”

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('