Insight

Datacompliance kan være profitabelt

Virksomheder kan ved at indføre principperne i data management høste en række fordele. Complianceinitiativer vil blive et biprodukt af datastyringsprocessen og de vil understøtte forretningsprocesserne.

Rundt omkring i verden indføres ny lovgivning. Det ses blandt andet ved indførelsen af eksempelvis EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), PSD2, BCBS 239, MiFID II, Solvency II, AnaCredit og FATCA. Antallet og omfanget af lovene vil få konsekvenser for virksomheder i en lang række brancher.

For at kunne overholde reglerne med færrest mulige omkostninger og undgå disruption må virksomheder finde en måde at forsyne deres medarbejdere med veldefinerede og kvalitetssikrede data; data, hvis oprindelse er kendt og forstået, og data, der kan blive leveret omkostningseffektivt og til tiden. Kort sagt skal virksomhederne fokusere på data management.

Data og information er afgørende aktiver
Data management-modellen er en tværgående model, hvorved virksomheder effektivt kan planlægge, kontrollere og levere data og information inden for organisationen på en både, der både er effektiv og som lever op til lovgivningen.

Et tværgående data management-initiativ beskriver de medarbejdere og processer og den teknologi, der er nødvendig for at opbygge en organisation, som kan agere i en verden, hvor data og information er afgørende aktiver. Data management handler om at formalisere, hvordan organisationen lokaliserer relevant information og fastslår såvel kilden, den tilsigtede anvendelse, sikkerhedsniveauet og det acceptable kvalitetsniveau til at understøtte både forretningens behov og de gældende compliancekrav.

Data management omsat til kroner og øre
Data management-indsatser kan anses som et nødvendigt onde i det at drive forretning for effektivt at overholde både nuværende og fremtidig lovgivning. Men det er ikke hele historien.

Hvis data management anvendes rigtigt, kan det skabe en detaljeret forståelse af en organisations modparter, produktportefølje og kunder. En organisation, der implementerer et data management-projekt, skal se ud over de lovgivningsmæssig krav for at forstå, hvordan resultaterne kan udnyttes til mere end blot compliance.

Bedre kundeforståelse bør ses som en betydelig konkurrencefordel, hvis den udnyttes rigtigt. En organisation med en holistisk forståelse af sine kunder og modparter bør kunne tilbyde sine kunder en bedre oplevelse end konkurrenterne og derved sikre sig en større del af både kundernes bevidsthed og pengepung takket være en forbedret evne til at krydssælge. Data Management vil derfor gør virksomheder mere robuste over for øget konkurrence, ligesom det vil åbne nye indtægtsstrømme og muligheder for kundefastholdelse.

Fandt du dette nyttigt?