Indsigt

Deloittes CIO Survey 2014

It-ledere står ved den teknologiske skillevej

Det er nu, it-lederne skal vælge, om de vil forblive vogtere af kerne-it-systemer, eller om de vil være vækstdrivere gennem teknologisk udvikling.

Efter længere tids økonomisk nedgang fokuserer organisationer over hele verden på højere vækst, og for mange virksomheder bliver investeringer i teknologi en strategisk prioritet. 

Teknologisk udvikling ændrer måden, hvorpå virksomheder drives og integreres, og virksomheder har mulighed for at korrigere deres operating models, så de afspejler den spirende, digitale økonomi.  It-ledere forbindes med vedligeholdelse af virksomheders kerne-it-systemer, men et nøglespørgsmål i dette års undersøgelse går på, om de også bør tage mere ansvar for at udnytte teknologisk udvikling til at drive virksomhedsvækst.

I øjeblikket er 55 procent af it-budgettet målrettet understøttelse af leverance af kerne-it-services, med 22 procent afsat til virksomhedsvækst. It-ledere ser fortsat det at levere forretningsresultater gennem it-services som deres primære ansvar. Det giver mening, når man tænker på deres rolle som ansvarlige for kernesystemer, men det indikerer også, at de kunne gøre mere, når det kommer til at anvende teknologi til at drive udvikling, som skal resultere i virksomhedsvækst.

De fleste it-ledere har begrænsede budgetter til udviklingsrelaterede aktiviteter, og de beretter, at risikouvillighed blandt andre bestyrelsesmedlemmer afholder dem fra at foretage risikable it-investeringer. 

Undersøgelsens resultater antyder, at der kunne gøres mere for at drive den teknologiske vækstagenda blandt virksomhedens ledere, og at it-lederne kunne gøre en større indsats for at udvikle netværksgrupper, alliancepartnere og leverandørforhold. Små og nichebaserede relationer kan også være udbytterige, uudnyttede kilder til nye ideer. 

Samlet set tyder disse resultater på, at virksomhedsledere ikke altid har den opfattelse, at it-ledere er det naturlige valg i forhold til at drive teknologisk udvikling, der skal resultere i vækst. Den opfattelse er muligvis ved at ændre sig, og it-ledere er ved at blive mere effektive forretningspartnere, hvor halvdelen af de it-ledere, der har besvaret undersøgelsen, betragter sig selv som ”stærke og effektive” i denne sammenhæng, hvilket er en stigning på 10 procent i forhold til sidste år. En betydelig del af it-lederne angiver, at deres topprioriteter for de næste 12-18 måneder bliver at reagere på nye forretningsbehov og drive digital strategi.

Mens nye teknologier blomstrer, er it-ledernes rolle ved at ændre sig, i takt med at de overvejer, hvor langt de skal gå med udviklings- og vækstagendaen, men stigningen i fremtrædende stillinger som fx marketingchefer, digitale ledere og dataansvarlige giver også virksomhederne alternativer. Det er nu, it-ledere skal beslutte sig for, om de vil forblive kerne-it-systemers vogtere, eller om de vil være vækstdrivere gennem teknologisk udvikling.

 

CIO Survey 2014
Fandt du dette nyttigt?