Insight

Kognitive teknologier giver økonomiske fordele og flere jobs

Ny undersøgelse viser, at virksomheder, der arbejder med kognitive teknologier, ikke forventer tab af arbejdspladser inden for de næste tre år. Virksomheder har ligeledes stor tiltro til, at teknologierne kan transformere deres forretning.

Den ny undersøgelse Bullish on the Business Value of Cognitive: 2017 Deloitte State of Cognitive Survey viser flere interessante perspektiver: 69 procent af virksomhederne forventer således ikke, at deres kognitive teknologier vil resultere i tabte arbejdspladser inden for de næste tre år. Tværtimod forventer 29 procent, at der bliver skabt flere jobs.

Virksomhederne er generelt positivt indstillet til kognitive teknologiers fremtidige rolle i deres virksomheder, og 63 procent har allerede uddannelsesprogrammer på vej, som skal lære medarbejderne at udvikle kognitive teknologier eller arbejde sammen med dem.

Forretningsmæssig nødvendighed
Næsten alle respondenterne (92 procent) mener, at kognitive teknologier er et vigtigt aspekt af deres interne forretningsproces, og 87 procent siger, at teknologierne vil spille en essentiel rolle i forbedringen af deres produkter og tjenester.

Samlet set mener 3 ud af fire, at AI og kognitive teknologier grundlæggende vil transformere deres organisation og 90 procent mener, at de fremadrettet vil spille en større og større rolle i udformningen af virksomhedens strategi.

Investeringer i ny teknologi
Undersøgelsen viser, at mere end 37 procent af virksomhederne har investeret 5 millioner USD eller mere i AU og kognitive teknologier. Investeringerne har primært været rettet mod informationsteknologi, produktudvikling og kundeservice.

76 procent af virksomhederne undersøger sideløbende med deres arbejde med kognitive teknologier Robotic Process Automation og Statistical Machine Learning.

The 2017 Deloitte state of Cognitive survey
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('