Insight

Tech Trends: IT skal forankres centralt

IT skal bryde med de traditionelle rammer og forankres på en ny måde organisatorisk

IT vil i løbet af de næste par år gennemgå en transformation, der vil præge den måde løsninger udvikles, leveres og driftes.

I takt med, at den teknologiske innovation udvikler sig hurtigere og hurtigere, øges risikoen for, at innovationerne disrupter det eksisterende. Derfor må IT fremadrettet være både hurtigere, mere tilpasningsdygtige over for forretningens ønsker og bidrage mere til udarbejdelsen af strategien. Det forudser Deloitte i den nye rapport Tech Trends 2017.

Heri fremgår det, at IT vil gå ind i en ny fase – en transformation - over de næste 18 til 24 måneder. Den vil påvirke, hvordan IT fungerer og samarbejder med resten af forretningen, og hvordan de mindre udviklingsteams opererer med smartere og mere effektive løsninger.

Målet for transformationen er tostrenget. Dels skal den ændre på den måde IT udvikler, leverer og drifter nye systemer og løsninger på, og dels skal den styrke ITs mulighed for at samarbejde effektivt med flere funktioner og bryde med de traditionelle rammer.

Ifølge rapporten vil de første fremsynede CIO’er allerede inden for de næste par måneder begynde at genopbygge IT uden de traditionelle rammer og begrænsinger. Den omstrukturering kræver dog, at CIO’er tænker kreativt og begynder at se på IT med nye briller, med større fokus på strategi og eksekvering. CIO’er bør derfor overveje at implementere en eller flere af følgende trin:

Nedbryd funktionelle siloer. I mange virksomheder er man placeret i siloer efter funktion eller fagområde, hvor hver faggruppe bidrager med sin egen ekspertise til forskellige projektfaser. For at transformere denne traditionelle model, bør man starte med at nedbryde funktionelle siloer fokuseret på specifikke projektfaser, og i stedet skabe en mere holistisk tilgang, hvor der leveres de ønskede resultater på tværs af kompetencer og fagområder.

Omfavn right-speed IT. Mens mange organisationer er opsat på at forfølge så hurtige IT-løsninger som muligt, kan langsommere løsninger give et sikrere setup. CIO’er bør finde en gylden mellemvej, hvor der balanceres mellem IT-løsningernes hastighed og virksomhedens forretningsværdi, risici og tekniske gennemførlighed.

Automatiser tidligt og ofte. IT-afdelinger bruger i stigende grad DevOps og autonomic platforms, for at overvinde traditionelle begrænsninger ved manuelle arbejdsbyrder og usammenhængende teams. Ved at automatisere ens platforme, gør man det muligt at kontrollere ens ressourcer og samtidig integrere flere end-to-end aktiviteter, der kræves for at opbygge og drive IT-løsninger.

Fjern skellet mellem IT og resten af forretningen. 78 % af respondenterne i Deloittes 2016 Global CIO Survey anser strategiske justeringer som en af de vigtigste organisatoriske drivkræfter bag ITs succes. I en tid, hvor nye teknologier og innovative løsninger hurtigt kan forælde etablerede strategier og forretningsmodeller, kan der ikke længere være et skel mellem IT og resten af forretningen.

Udvikle nye innovative løsninger. Et samarbejde med forretningspartnere, leverandører, akademikere og start-ups kan være med til at transformere ens IT-indsats ved friske ideer, unikke perspektiver og uudnyttede ressourcer.

Tech Trends 2017
Fandt du dette nyttigt?