Indsigt

Teknologiske kvantespring og venturekapital fremmer RPA

Virksomheder i næsten alle sektorer investerer i robotics og benytter sig af kognitive teknologier. Et stigende antal investeringer og teknologiske fremskridt accelererer udviklingen og giver en indikation at det potentiale markedet forventer sig af robotics.

Teknologierne inden for kognitive teknologier og automatisering har taget betydelige kvantespring i de seneste år. Særligt store fremskridt inden for machine learning og computerkraft har bidraget til, at der er blevet skabt en ny generation af hard- og softwarerobotter med konkrete anvendelsesmuligheder i næsten alle brancher. Denne udvikling har vækket ventureinvestorernes interesse, og det afspejler sig i den kraftige vækst i investeringer inden for robotteknologi og kunstig intelligens, som siden 2011 har kendetegnet markedet.

Selvom kognitive robotteknologier fortsat er i rivende udvikling, er de modnet til et punkt, hvor de optræder på markedet i flere og flere brancher og sektorer. Det sker blandt andet inden for almene forbrugsvarer, i det offentlige og i transportsektoren. Virksomheder af alle slags beskæftiger sig med kognitive robotter for at øge deres effektivitet, forbedre kvaliteten og reducere lønomkostningerne på en måde, så medarbejdernes timer bliver givet bedre ud.

Udviklingen inden for kognitiv automatisering tyder på, at der vil blive sat nye standarder inden for produktivitet, hvor virksomheder, der benytter sig af de nye teknologier, er i stand til at levere enheder og ydelser i højere kvalitet og med større hastighed end hidtil og derfor får en markant konkurrencefordel.

Det gælder blandt andet WellPoint og Credit Suisse:

WellPoint
WellPoint, der nu er kendt som Anthem inc. og som giver sygeforsikring til millioner af amerikanere, har implementeret et system, der bliver drevet af IBMs Watson, der er en supercomputer fra IBM, som benytter sig af kognitiv teknologi. Efter næsten 15.000 timers træning med sygeplejersker kan systemet forstå lægers behandlingsanbefalinger og matche dem til WellPoints medicinske politikker og kliniske retningslinjer. Målet er at kunne træffe hurtigere og mere velinformerede beslutninger om patienternes pleje.

Credit Suisse
Tilsvarende bruger Credit Suisse en teknologi fra Narrative Science til først at analysere millioner af data på tusindvis af virksomheder for derefter automatisk at skrive engelske forskningsrapporter, der vurderer virksomhedens forventninger, upside, og risici. Rapporterne hjælper analytikere, bankfolk og investorer til at træffe langsigtede investeringsbeslutninger. Credit Suisse mener, at teknologien er med til at tredoble antallet af rapporter samtidigt med, at kvaliteten af dem højnes.

Intelligent automation: A new era of innovation
Fandt du dette nyttigt?