Indsigt

Tre quick-wins for danske CIO’s

Outsourcing, leverandørstyring og rollen som strategisk partner

Undersøgelse fra Deloitte viser, at selvom 95 % af de danske organisationer outsourcer deres it, er 25 % usikre på, om de betaler den rigtige pris.

Ifølge ny undersøgelse fra Deloitte bør Danske CIO’er fokusere på tre strategiske temaer.
 

Er prisen rigtig for dine it-outsourcingservices?
Outsourcing er altid et populært emne, og noget enhver CIO må forholde sig til, uanset om formålet er omkostningsbesparelse, kommercielle fordele eller øget fokus på kerneforretningen. Deloittes seneste CIO Survey viser, at it-outsourcing ikke alene er den mest anvendte form for outsourcing i dag, men det er også det område, der vil få mest fokus indenfor de næste to år. Det er på denne baggrund bemærkelsesværdig, at selvom 95 % af de danske organisationer outsourcer deres it, er 25 % usikre på, om de betaler den rigtige pris for disse services – og 5 % ved, at de ikke betaler markedsprisen. Prisfastsættelse af it-outsourcingservices er således et område, som danske it-organisationer bør undersøge mere dybtgående, da der kan være et stort besparelsespotentiale. Deloittes erfaring er ligeledes, at det er et oplagt område for quick-wins. En grundig benchmarking-analyse kan hjælpe danske it-organisationer med at opnå essentiel viden og sikre, at den pris, de betaler for deres it-outsourcingservices, er den helt rigtige.
 

Styring af it-leverandører skaber bedre performance
Styring af it-leverandører er aldrig en nem opgave, hvilket Deloittes undersøgelse også tydeligt viser. Det er imidlertid vigtigt for at sikre den overordnede performance i it-organisationen. I modstrid med de adspurgte it-ledere er Deloittes opfattelse, at en solid og operationel kontakt er altafgørende, og at man herfra kan bygge videre på leverandørsamarbejdet. Udgangspunktet for succesfuld leverandørstyring er herefter at få de rigtige processer og værktøjer på plads. På baggrund af dette fundament kan it-lederen begynde at accelerere sin it-performance ved at sikre gennemsigtighed og veldefinerede grænseflader mellem it-organisationen og it-leverandøren.


Fra it-drift til strategisk partner
It-organisationen ønsker i stigende grad at blive betragtet som strategisk partner, men opfattes i praksis ofte som et problembarn afskåret fra forretningen, idet dialogen forhindres af driftsproblemer og ringe brugeroplevelse. For at bevæge sig fra denne passive rolle til at være et vigtigt aktiv på det strategiske plan skal it-organisationen excellere på flere forskellige parametre, men aldrig glemme driften. En stabil og velfungerende drift er fundamentet for it. Med udgangspunkt heri skal it-organisationerne begynde at opbygge kompetencer, så de forstår, hvad der er vigtigt for forretningen, og effektivt leve op til – og overstige forventningerne i forhold til – disse forventninger. Kun på den måde kan it-organisationen blive en vigtig spiller på det strategiske plan, som den bør være.


Om Deloittes CIO Survey
Deloittes CIO Survey er et international indblik i de muligheder og udfordringer, it-ledere på tværs af lande og industrier bliver mødt med i forbindelse med at de etablerer egen position og ledelsesteam – som dels respekteret teknologileder, dels betroet forretningsleder.

Download hele undersøgelsen her på siden.

Deloittes CIO Survey
Fandt du dette nyttigt?