Insight

3 agile værktøjer fremmer din virksomheds Business Intelligence

Der er et uforløst potentiale i at udnytte agil systemudvikling i Business Intelligence-organisationer. Det mener manager i Deloitte, Hans Paakjær, der vurderer, at agile værktøjer kan afhjælpe en række velkendte problemstillinger.

Business Intelligence er i rivende udvikling i erhvervslivet, og dataanvendelse er for alvor rykket ind på direktionsgangene. Og selvom man hurtigt får indtryk af, at mulighederne inden for Business Intelligence forekommer uendelige, er det en kompliceret affære at omdanne abstrakte muligheder til konkrete værdiskabende projekter for forretningen.

Manager i Deloitte, Hans Paakjær, som har over ti års erfaring med at hjælpe danske virksomheder med at udvikle Business Intelligence-projekter, mener, at der i agil systemudvikling åbner sig en række interessante muligheder.

”Agile værktøjer hjælper udviklerne med at bryde store udviklingsprojekter op i mindre dele, så teams inden for kort tid kan levere funktionsdygtige delprojekter. Ved at bygge og tilføje nye mindre delprojekter uge efter uge, måned efter måned, kan slutbrugerne også kontinuerligt se og afprøve, om projekterne leverer den værdi, der er hensigten,” siger han.

Og det er der i den grad brug for inden for Business Intelligence og Information Management, mener Hans Paakjær. For mange organisationer er generelt udfordret ved, at de kaster sig ud i store, langvarende og akademiske projekter, som ikke når i mål på tilfredsstillende vis.

”Nogle projekter har en tendens til at blive afkoblet fra forretningen og brugerne undervejs i processen og leverer slutteligt ikke det, der egentligt var formålet, da de blev igangsat,” siger han og tilføjer:

”Andre strander på vejen, fordi hensigten med projektet fra start var for ukonkret, og at det derfor blev for komplekst at omdanne det til et håndgribeligt projekt med klare delmål og deadlines.”

Forretningsværdi i fokus

De problematikker kan agil systemudvikling være med til at løse, og derfor præsenterer metoden et stort uforløst potentiale – også selvom det kræver nye projektlederkompetencer.

”De fleste af os med en Business Intelligence-baggrund arbejder typisk med den traditionelle vandfaldstilgang, og derfor er der behov for en omstilling. For Agile er ikke synderligt let tilgængeligt – det er afgørende, at metoden anvendes korrekt og at alle trin gennemgås,” siger Hans Paakjær.

Til gengæld får organisationerne mulighed for at fokusere på afgrænsede værdiskabende løsninger for forretningen og at levere flyvefærdige delprojekter på ugentlig eller månedlig basis.

”Et af grundformålene med Business Intelligence er at fortolke signalerne i markedet og formidle den viden videre til forretningen i realtid. Og så nytter det jo ikke noget at arbejde ud fra gamle kravspecifikationer. Formålet og løsningerne skal være tilpasset den situation, organisationen står i lige nu,” siger han.

3 vigtige agile værktøjer
Hans Paakjær fremhæver de 3 agile værktøjer ’User stories’, ’Sprints’ og ’Retrospectives’ som værende særligt fremmende i Business Intelligence-sammenhæng.

Læs hvorfor længere nede. 

User stories viser vejen

Hvad er det?
En User story er en måde at formulere slutbrugernes behov på. Den er ikke teknisk og beskriver slutbrugerens ønsker, og den værdi han eller hun vil opnå. En User story bliver derfor pejlemærket for al it-udvikling i det agile team.

Hvorfor er det interessant? 
User Stories sikrer et skarpt fokus på værdiskabelse og forretningens nuværende behov og ønsker – ikke tekniske eller designmæssige detaljer. 

Hvilken effekt har det?
Metoden sikrer fælles fodslag og et mere ensrettet teamsamarbejde. Selvom et team koncentrerer sig om mindre funktionsdygtige dele ad gangen, kan det håndtere store komplekse systemer. Det er der i den grad behov for i et forretningslandskab, hvor der indsamles stadigt større mængder data. 

Sprints sikrer fremdrift

Hvad er det?
Et Sprint er en tidsbegrænset udviklingsperiode, som sørger for, at delprojekter leveres inden for en kort og overskuelig tidshorisont. Alle i et givent team kan holde fokus på næste deadline, leverancen og funktionaliteten i delprojektet.

Hvorfor er det interessant?
Sprints medfører hurtig eksekvering. Og det tvinger Business Intelligence-organisationer til at dele større projekter op i mindre spiselige dele og levere inden for en kort tidshorisont.

Hvilken effekt har det?
ofte slår Business Intelligence-organisationer for store brød op og arbejder i en eller anden retning i månedsvis uden at komme frem til den værdiskabelse, forretningen efterspørger. Det kan sprints være med til at afhjælpe. For man tvinger sig selv til at nedbryde de store projekter i mindre bidder og løbende levere delprojekter, der giver konkret værdi.

Retrospectives højner kvaliteten

Hvad er det?
Retrospectives er en form for evaluering, hvor man får sat teamets løbende forbedring af arbejdsmetoder og processer i system.

Hvorfor er det interessant?
Det højner teamets dygtighed og effektivitet at evaluere og bearbejde forløbet i det enkelte sprint. Hvad virkede godt, hvad virkede mindre godt? Hvor skulle vi have gjort tingene anderledes? Hvor fandt vi en ny genial måde at gøre tingene på? Det er den evaluering, alle typisk har et ønske om at gennemføre, men som sjældent bliver til noget.

Hvilken effekt har det?
Den løbende læring er afgørende for, at Business Intelligence-teams bliver dygtigere og kan yde på et kontinuerligt højt niveau. Det medfører både højere arbejdsglæde og bedre projekter. Evnen til at forbedre sig selv løbende har stor værdi.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('