Indsigt

Kend potentialet i outsourcingaftalerne og maksimer udbyttet

Fornyelse, ændring, genudbud? Hvad skal der ske med jeres outsourcingaftaler?

Det typiske fokus for outsourcingaftaler er starten og afslutningen, og man glemmer ofte det, der sker herimellem. Herved er der risiko for, at aftalernes fulde potentiale ikke realiseres. Deloitte har allerede sammen med mange af vores kunder afdækket potentialet i deres aftaleportefølje, og vi har typisk fundet besparelses- og effektiviseringspotentialer, der repræsenterer en forbedring på mellem 15 og 20 procent i forhold til udgangspunktet.

Set i lyset af muligheden for at opnå målbare omkostningsbesparelser og forbedret aftalesum er der større og større fordele ved at genforhandle og/eller genudbyde eksisterende outsourcingaftaler. For at kunne realisere disse fordele skal I gennemgå jeres outsourcingaftaler, så I kan beslutte, om de skal fornys, ændres eller genudbydes. Som med andre effektiviseringstiltag skal strategisk sourcing ikke tilgås som en enkeltstående aktivitet, men nærmere som en kontinuerlig proces, uanset hvilken type service der outsources.

Ved at se på outsourcingaftalernes livscyklus – fremfor blot at fokusere på deres begyndelse og slutning – kan jeres virksomhed opnå forbedret produktivitet, styrket vidensoverførsel og løbende konkurrencefordele uden hensyntagen til gældende markedsvilkår. I kan også styrke forholdet til jeres serviceleverandører, så alle interessenter opnår langfristet værdi.

Den typiske tidsramme for fornyelse, ændring eller genudbud af outsourcingaftaler er mellem 12 og 18 måneder og dækker:

• Vurdering
• Strategi
• Planlægning
• Eksekvering

Er det relevant for jeres virksomhed? Tag testen her.

Hvis du kan sætte kryds ved 2 eller flere af C-svarene i testen bør du klart overveje om ikke det vil være en god investering at få efterset og vurderet jeres aftaler.

Du kan læse mere om vores anbefalinger til outsourcingaftaler i den vedhæftede rapport. Og så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os for en uddybende snak om potentialet i jeres outsorucingaftaler.

Kontakt os her.

Du kan læse mere om vores anbefalinger til outsourcingaftaler i den vedhæftede rapport. Og så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os for en uddybende snak om potentialet i jeres outsorucingaftaler.
Hvad skal der ske med jeres outsourcingaftaler? (PDF)
Fandt du dette nyttigt?