Løsninger

Business intelligence og analytics

Adgang til data på det rette sted, på det rigtige tidspunkt og i en anvendelig form

Business intelligence (BI) kan være den afgørende konkurrencemæssige forskel, når virksomheden skal eksekvere sin strategi.

Den stadig mere udbredte digitalisering på både samfunds- og virksomhedsniveau gør, at data får en stigende betydning for virksomheder i alle brancher med flere datakilder og markant større datamængder (også kaldet big data). Dertil kommer, at de nye analytiske værktøjer giver adgang til styringsdata på det rette sted, på det rigtige tidspunkt og i en anvendelig form. BI og analytics åbner døren for en verden af muligheder, men det kræver et stærkt fundament, hvis investeringen skal blive en succes. Data skal være relevante og tilgængelige, hvis slutbrugeren skal have glæde af de nye muligheder. 

 

Har du adgang til de data, du har brug for?
Evnen til at opnå indsigt gennem data er ikke blot en afgørende konkurrencemæssig fordel, men ofte også en forudsætning for at kunne drive virksomhed og styre aktiviteter. Grundlæggende handler det om at gøre både strategiske, taktiske og operationelle beslutninger faktabaserede.

BI og analytics bør være integrerede dele af virksomhedens grundlæggende forretningsgange. Det at sikre, at de rigtige oplysninger er til rådighed for de rigtige personer – uanset om disse er medarbejdere, kunder eller andre interessenter – på det rigtige tidspunkt, er afgørende for at kunne operere i et komplekst forretningsmiljø og hurtigt tilpasse sig forandringerne på markedet samt styre risici og leve op til lovgivningsmæssige krav.

Desværre er data stadig en overset ressource i mange virksomheder, og BI gribes ofte an på en ustruktureret måde, hvor man ikke får det optimale udbytte af den samlede investering. En af de væsentligste forudsætninger for succesfuld BI er, at man implementerer en fælles struktureret dataarkitektur (fx et datawarehouse), der kan sikre, at data har en høj kvalitet og let kan genbruges på tværs af BI-løsninger med henblik på at skabe én version af sandheden.

Deloitte tilbyder at guide dig igennem udvikling og implementering af din BI-strategi, og vi kan bistå med at opbygge en intern evne til at integrere BI og analytics i alle relevante processer og styringsmodeller på tværs af virksomheden.


Vi kan således blandt andet hjælpe dig med at:

  • Udvikle din forretning gennem udnyttelse af data
  • Designe og implementere en central BI-funktion (fx et BI-kompetencecenter)
  • Udforme politikker og retningslinjer for arbejdet med BI og datawarehouse
  • Etablere og styre virksomhedens BI-program
  • Identificere behovet for BI- og datawarehouseteknologier og hjælpe med anskaffelsesprocessen
  • Designe den rette dataarkitektur, der bygger på en afklaring af fælles begrebsdefinitioner
  • Udvikle løsninger til integration og strukturering af data på tværs af mange interne og eksterne datakilder
  • Udvikle konkrete BI-løsninger til for eksempel ledelsesrapportering, KPI-dashboards, datavisualisering, simulering og prognosticering.
     

Vil du vide mere?
Kontakt os gerne for en præsentation af de muligheder SoD i Dynamics AX kan giver jeres organisation. 

Mads Kristian Frank

Mads Kristian Frank

Partner

Spørg mig om: SAP Analytics & Data Management, data landskab design, digital transformation, IT-strategi, Programledelse, Cloud Mads er partner i Deloitte Analytics & Cognitive og leder bl.a. vores SA... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('