Løsninger

Data management

Styrk bundlinjen med et strategisk fokus på data

Dårligt datainput giver dårligt forretningsoutput.

Der genereres i disse år enorme mængder data i form af transaktioner i traditionelle it-systemer, interaktioner mellem mennesker og observationer fra digitale sensorer, og disse datamængder kommer til at vokse eksponentielt i de kommende år. Alle disse mange data giver virksomhederne uanede nye forretningsmuligheder, men samtidig giver nye datatyper, datamængder og datakilder også en masse udfordringer. Det er i dag urealistisk at have fuld kontrol over alle data, og det giver heller ikke mening. Derimod skal man prioritere data, der giver værdi, og til gengæld behandle disse med den allerstørste opmærksomhed.

Overser du et af virksomhedens vigtigste aktiver?
Mange virksomheder kæmper med at finde klare svar i deres systemer. Svar, som de kan træffe vigtige beslutninger ud fra. Men et forkert datagrundlag kan betyde, at en virksomhed bestiller forkerte varer til butikken, at produktionen forsinkes på grund af manglende råvarer, fejlleveringer, manglende målrettet salg, dårlig og uensartet kommunikation til målgruppen og medarbejdere, der udfører dobbeltfunktioner. Ofte bruges der mange ressourcer på manuelt at kompensere for dårlig datakvalitet. Dårlige data koster således på bundlinjen.

Forretningsprocesser og systemer bindes sammen af data, der også i stigende grad udveksles mellem virksomheder og disses forsyningskæder. Evnen til at opnå indsigt i og automatisere processer afhænger af datagrundlaget, og data bør derfor betragtes som et strategisk aktiv og behandles på lige fod med øvrige strategiske virksomhedsaktiver.

Desværre er systemarkitekturen i de fleste virksomheder fragmenteret, hvorfor data – og kopier af data – er placeret i mange forskellige systemer og databaser. Konsekvensen er, at data ofte er inkonsistente, svært tilgængelige og har en relativt dårlig kvalitet i forhold til tværgående strategisk udnyttelse.

Data management er et forretningsinitiativ, der har til formål at sikre nøjagtige, pålidelige og tilgængelige data. Deloitte har mange års erfaring med gennem data management at skabe fundamentet for effektive forretningsprocesser, datadrevet forretningsudvikling og omkostningsreduktion.

Data management handler – overraskende for mange – mere om processer, roller og kultur end om teknologi. Data management kan ikke alene klares ved at anskaffe og implementere en softwareløsning. Desuden ved vi af erfaring, at ikke alle data er lige vigtige. Vi ved derfor, hvor vigtigt det er at spørge “hvorfor?” før ”hvordan?”.


Vi kan blandt andet hjælpe dig med at:

  • Definere en datastrategi, der understøtter forretningsudvikling og sikkerhed.
  • Definere og forankre dataejerskab i virksomheden.
  • Fastlægge fælles datadefinitioner.
  • Implementere en datagovernancemodel på tværs af organisationen.
  • Sikre, at data er konsistente på tværs af forretningsprocesser, forretningsfunktioner og it-systemer.
  • Sikre, at kvalitetsdata er tilgængelige til analyse og rapportering.
  • Nedsætte time-to-market for nye forretningskoncepter.
  • Træffe de rigtige valg af teknologier til at understøtte data management-arbejdet.
  • Udvikle it-løsninger til integration, strukturering og rens af data.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Jørgen Steines

Jørgen Steines

Partner

Jørgens fokus er på udvikling og leverance af ydelser inden for intelligent procesautomatisering. Han rådgiver om de enorme muligheder, der findes i de mange forskellige typer af automatiseringsteknol... Mere

Peder Hinge Pedersen

Peder Hinge Pedersen

Partner

Peder supports clients in managing and leveraging data as a strategic asset to drive innovation, growth and competitive edge. He engage in data/AI strategy and transformations, data management & gover... Mere