Løsninger

It-effektivisering i regionerne

Hvorledes kan regionerne gennemføre it-effektiviseringer i fremtiden?

For at opnå væsentlige it-effektiviseringer i regionerne skal der gennemføres et bredt udvalg af aktiviteter med meget forskellige krav til kompetencer.

It-effektiviseringer vil blive en central komponent i at kunne imødekomme den øgede efterspørgsel efter sundhedsydelser og det genelle behov for at levere samme service inden for reducerede bevillinger. I perioden fra 2014 og frem mod 2017 ser vi, at mange regioner vil arbejde med øget konsolidering af ydelser. Alle regioner arbejder på at samle sygehuse og vil i de kommende år fortsat arbejde på at realisere gevinsterne af disse konsolideringer. Samtidig vil der være en forventning til ensartet anvendelse af it og øget samkøring af systemer på tværs af regioner og sektorer.

Fra borgere og behandlere vil der i stigende grad være en forventning om adgang til sundhedsydelser og -data på flere forskellige platforme, og mobility vil i stigende grad være på dagsordenen. Her vil det være nødvendigt med fokus på it-sikkerhed og beskyttelse af data.

 

I Deloitte har vi stor erfaring med at evaluere og effektivisere den offentlige sektors anvendelse af it. Projekterne forankres centralt i de overordnede strategiske beslutninger i organisationerne. I projektløsningen bringer vi et bredt udvalg af vores kerneydelser i spil, herunder evalueringer, konsolideringer, in- og outsourcing, effektivisering af it-serviceprocesser og organisationer. Vi hjælper blandt andet vores kunder med at:

  • evaluere anvendelsen af it og sammenligne denne med andre tilsvarende organisationer
  • udarbejde beslutningsoplæg vedrørende teknologivalg
  • analysere sikkerhedsproblematikker og sikre at eksisterende governance- og sikkerhedsprocesser overholdes
  • designe og optimere it-serviceprocesser
  • opbygge og designe nye it-organisationer
  • undersøge it-arkitektur og designe fremtidig it-servicearkitektur
  • gennemføre udbud og bistå med kravspecificering
  • styre leverance af komplicerede it-systemer
  • planlægge, lede og sikre gevinstrealisering fra komplekse it-projekter
  • gennemføre transformationer af organisatoriske forandringer

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Jørgen Leisner

Jørgen Leisner

Equity Partner

Jørgen Leisner er partner i Deloitte Consulting i afdelingen Technology Strategy & Architecture og har stor rådgivningserfaring som leder for komplekse og tværorganisatoriske programmer. Han har genne... Mere

Michael Theill

Michael Theill

Partner

Michael er ansvarlig for Deloittes effektiviseringsydelser til den offentlige sektor og har dyb kompetence indenfor effektivisering, procesoptimering, digitalisering, sagsbehandling og organisationsud... Mere

Jesper Kamstrup-Holm

Jesper Kamstrup-Holm

Partner

Jesper er partner i Deloitte Consulting.... Mere