Løsninger

Midlertidigt it-personale

Forstærk it-afdelingen med fleksible eksperter

Vi kan tilbyde midlertidig assistance med alt fra interim CIO til it-projektleder – og meget mere. I kan også vælge at outsource jeres it-funktion helt eller delvis til os.

I de kommende år ser vi, at danske virksomheder står over for nye og skærpede udfordringer på it-området affødt af de globale trends. Udviklingen går blandt andet i retning af automatisering af flere beslutninger, forenkling af forretningsprocesser og øget brug af analyseværktøjer for at gøre indsamlede data operationelle. Den fleksibilitet, der kræves for at imødegå de accelererende behov, kan man blandt andet opnå gennem outsourcing og brug af midlertidigt specialistpersonale.

Vores konsulenter er de stærkeste inden for deres felt og kan i det omfang det er nødvendigt trække på de samlede kompetencer, Deloitte repræsenterer. Vi kan blandt andet:

  • Udfylde en eller flere roller i it-funktionen (CIO, driftschef, udviklingschef, projektleder m.m.)
  • Sikre stabil og effektiv it-drift
  • Håndtere it-projektledelsesopgaver
  • Gennemgå omkostningsbase og leverandøraftaler for besparelsespotentialer
  • Formulere en sammenhængende vision for virksomheden på it-området
  • Optimere it-infrastrukturen
  • Udfærdige it-sikkerheds- og beredskabsplaner
  • Hjælpe med værktøjer til bedre håndtering af brugerhenvendelser


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.