Løsninger

Forretningsdreven arkitektur

Får du nok forretningsværdi ud af din IT investering?

En effektiv forretningsdreven IT arkitektur understøtter forretningens behov for tilpasning, samtidig med at omkostninger og risiko bliver holdt under kontrol

I 2014 ser vi fortsat en række trends, der driver behovet for forretningsdreven IT arkitektur. Mange organisationer oplever forøget hastighed og frekvens i behovet for ændringer af forretning og IT systemer og -arkitektur. Der er ønskes mere komplekse løsninger. Vi oplever en stadigt større konvergens mellem forretningsstrategi og IT strategi. Der er et forøget behov for systemintegration både internt og mellem virksomheder. Der er fokus på værdi, effektivitet og bæredygtighed. Og endeligt søger lovgivere stadigt mere veldefinerede processer, der kan overvåges og underlægges revision. 

Som organisation har man en konkret behov for at være i kontrol med sin arkitektur for at kunne sikre fleksibilitet, genbrug, interoperabilitet og effektiv governance. 

 

I Deloitte Consulting har vi lang erfaring med forretningsdreven IT arkitektur. Vi har metoderne og erfaringen til at sikre en god sammenhæng mellem forretningens strategi og behovet for IT initiativer. Og så har vi den nødvendige pragmatisme og kendskab til IT håndværket til at få skabt konkrete, målbare resultater. 

Vi har evnen til at få forretning, projekt- og programledelse og arkitektur til at arbejde sammen. Ofte sker det som en del af større transformationsprojekter, eksempelvis digitaliserings- eller moderniseringsprogrammer eller strategiske udviklingsprojekter.


Vi hjælper blandt andet med at: 

  • Gennemføre applikationskonsolidering og transformationsprocesser
  • Udvikle digitale services, som f.eks. selvbetjeningsløsninger, udstilling af offentlige grunddata og offentlige services
  • Evaluere arkitekturens bidrag til forretningsværdi og risikoprofil
  • Sikre genbrug og tværgående videndeling, f.eks. gennem brug af fælles offentlige rammearkitekturer
  • Sikre risikostyring, projektledelse og –leverandørstyring af tekniske projekter
  • Understøtte agil udvikling og agil arkitektur
  • Gøre processer målbare og dermed optimerbare gennem datavisualisering og big data
  • Sikrer interoperabilitet på tværs af domæner gennem tværgående informationsmodeller og services


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Susanne Refslund Munck

Susanne Refslund Munck

Senior Consultant

Susanne er senior konsulent i Deloitte Consulting.... Mere