Løsninger

Mobile apps

Har du et samlet overblik over din virksomhed, hvor end du er?

En mobil-løsning kan give dig et fleksibel og samlet overblik over de vigtigste tal og perspektiver på din virksomhed, uanset hvor du befinder det. Udover en mere brugervenlig og fleksibel adgang, kan en god mobilløsning også medvirke til en mere handlingsorienteret tilgang til finansiel rapportering og samtidig øge sikkerheden i din rapportering.

Tilgængelighed, brugervenlighed og mulighed for samarbejde er blevet en selvfølgelig del af vores tilgang til det at skaffe os overblik og hente informationer. Vi ser en stigende efterspørgsel for brugervenlig og fleksibel adgang til eksisterende ressourcer samt behovet for et mobilt tilpasset perspektiv på virksomheders performance, der er struktureret i forhold til værdiskabende indikatorer. 

I Deloitte har vi erfaring med at implementere mobil-løsninger ud fra et forretningsdrevet perspektiv, hvor fokus er at tage udgangspunktet i eksisterende ressourcer og ved at knytte dem til virk-somheden forretningsdrivende indikatorer i en brugervenlig brugergrænseflade, så de giver den ønske indsigt, tilgængelighed og grundlag for handling. Derudover kan mobil-initiativer være en driver til at forbedre eksisterende rapporter og perspektiver på virksomheden.  

Ud over vores lokale ekspertise har Deloitte et stort globalt netværk, som giver mulighed for at inddrage de helt rigtige ressourcer og kompetencer.


Vi hjælper blandt andet med at:

  • Integrerer eksisterende data og rapporter, så det kan tilgås fra en enkel brugergrænsefalde i tablets
  • Visualisere data med høj fokus på brugervenlighed, samarbejdsfunktionalitet og drill-down data exploration
  • Struktureret og organiseret data ift. eksisterende KPI for at give større ledelsesindsigt
  • Implementere handlingsorienteret KPI’er understøttet af mobil visualisering
  • Udvikle tilpasset mobil-applikationer til data opsamling


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.