Insight

Ny momspraksis for visse transportydelser

Underleverandørydelser kan ikke faktureres uden moms

På baggrund af en EU-dom fra 2017 ændres dansk praksis for momsfri levering af transportydelser, der vedrører import eller eksport af varer til/fra EU. Praksisændringen betyder, at underleverandører ikke længere kan fakturere transportydelser uden moms.