Kontaktperson

Aksel Hansborg Olsen

Director

Aksel Hansborg Olsen

Aksel har bred erfaring med skatterådgivning af danske og internationale virksomheder, herunder statslige aktieselskaber og lignende virksomheder med offentlig bevågenhed.

Han har medvirket som skatterådgiver i forbindelse med privatiseringsprocesser, herunder udskillelse af forsyningsvirksomheder fra en lang række kommuner og udskillelse af statslige virksomheder til selvstændige virksomheder.

Aksel har stor erfaring med skatteplanlægning i koncernforhold, herunder etablering af hensigtsmæssige koncernstrukturer i Danmark og udlandet og rådgivning vedrørende risikostyring og skatteoptimering. Har medvirket som rådgiver i skattesager og i forbindelse med forhandlinger med skattemyndigheder i Danmark og udlandet.

Stor ekspertise inden for skattemæssig compliance og IFRS.
 

Aksel Hansborg Olsen