Kontaktperson

Arne Hauge Jensen

Partner

Arne Hauge Jensen

Weidekampsgade 6

2300 København S

Danmark

Vis kort

Arne Hauge Jensen er partner i Deloittes strategiafdeling og rådgiver centrale og decentrale offentlige institutioner på både et strategisk og operationelt niveau. Arne er specialiseret i kobling af strategier og styringsprocesser, mål- og resultatstyring, roller og ansvar i den løbende økonomistyring, aktivitetsbaseret budgettering og opfølgning samt effektiviserings- og budgetanalyser inden for en række forskellige fagområder.

Arne Hauge Jensen