Kontaktperson

Claus Frelle-Petersen

Senior Manager

Claus Frelle-Petersen

Weidekampsgade 6

2300 København S

Danmark

Vis kort

Claus er senior manager i Deloittes strategiafdeling og en erfaren ekspert i økonomisk udvikling og vækst både på nationalt og regionalt plan. Claus har været ansvarlig for en række erhvervsanalyser, analyser af vækstparametre, evalueringer, kvantitative effektmålinger samt policy-analyser. Claus har omfattende kendskab til de strategiske og styringsmæssige problemstillinger samt virkemidler inden for erhvervsfremme-, investeringsfremme- og turismefremmeområdet.

Claus Frelle-Petersen