Insight

Ændring af kompensationsordningen i ejendomsvurderingsloven

Arvinger til 17.000 ejendomsejere mister kompensation

Lovforslag nr. 177, som er vedtaget 7. juni, fastlægger en ny model for udbetaling af kompensation for dødsboer, konkursboer og andre ikkeeksisterende juridiske enheder.