Indsigt

Regnskabskontrol i EU

Udvalgte afgørelser

I april udsendte den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) et resumé af 10 udvalgte nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU. Resumeet medtager afgørelser, der skønnes at indeholde nye eller principielle problemstillinger.