Indsigt

Et selskab blev påbudt at foretage værdiforringelsestest

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage værdiforringelsestest af goodwill og kunderelationer.