Kontaktperson

Henrik Levin Høj Wiingreen

Manager

Henrik Levin Høj Wiingreen

Manager Henrik L. Høj Wiingreen rådgiver den offentlige sektor om indkøb og udbud, særligt indenfor offentligt finansieret transport og optimering af drift. Han har stået i spidsen for en lang række projekter med fokus på optimering og effektivisering af den samlede drift indenfor transport- og logistikområdet. Med såvel kommuner som regioner og staten som aftagere dækker Henriks ekspertise eksempelvis befordring af borgere til skole, læge mv., optimering af drift indenfor hjemme- og sygepleje, analyse af den samlede transportopgave indenfor en region og national analyse af sektorområder indenfor staten.

Henrik Levin Høj Wiingreen