Insight

ESMAs forventninger ved indregning af udskudte skatteaktiver

Fokus på udskudte skatteaktiver fra skattemæssige underskud

ESMA har udsendt et public statement om sine forventninger til virksomhederne i forbindelse med indregning af udskudte skatteaktiver, der er opstået som følge af fremførbare skattemæssige underskud.