Insight

Nye regler for medicinsk udstyr

Særligt indenfor in vitro-diagnostik

Den nye forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVD-forordningen) finder anvendelse fra den 26. maj 2022. I den forbindelse er dansk lovgivning blevet tilpasset EU-reglerne med virkning fra samme dato, herunder ved ændring af bl.a. reglerne i lov om medicinsk udstyr.