Insight

Yderligere håndsrækning til små og mellemstore virksomheder

Likviditetsforbedring på knap 35 mia. kr.

Folketinget og regeringen samles om yderligere hjælp til det danske erhvervsliv, og her stilles der skarpt på udbetaling af tidligere indbetalt moms og lønsumsafgift samt forlængelse af frister for indbetaling af lønsumsafgift.