Insight

Lavere afgift på elektricitet i en turbulent tid

Elafgiften lempes pr. 1. juli 2022

Elafgiften har de seneste år været under en større forandring. Nu nedsættes elafgiften fra 90,3 øre til 76,3 øre pr. kWh. Lempelsen får betydning for virksomheder uden fuldt fradrag for moms, liberale erhverv og private husholdninger. Virksomheder med fuldt momsfradrag berøres ikke.