Insight

Klage over ejendomsvurderinger

For perioden 2013–2020

Er din erhvervsejendom vurderet for højt eller fejlvurderet, har du nu muligheden for at klage over de historiske offentlige ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020. Ejendomsvurderingerne fra 2011 og 2012 er ikke klageberettiget.