Insight

Næste kapitel i ATP PensionService-sagen bliver skrevet

Skattestyrelsen har sendt fire styresignaler i høring

Med de nye styresignaler vil Skattestyrelsen endnu engang justere praksis for, hvornår investerings- og pensionsinstitutter kan købe ydelser uden moms. Nogle af de nye fortolkninger gælder alene fremadrettet, mens andre også får betydning for de tidligere indsendte krav på tilbagebetaling af moms.