Insight

Pensionsinstitutter: Definitionen af en investeringsforening

Skattestyrelsen har offentliggjort styresignal

Det længe ventede styresignal på definitionen af en investeringsforening er blevet offentliggjort. Skattestyrelsen holder fast i deres vurdering af investeringsrisikoen ved garanterede pensionsordninger.